1. Anasayfa
  2. Büyüler

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyü Belirtileri Nelerdir?
Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyü belirtileri nelerdir kişilerde nasıl tesiri olur ve kişilerde ne gibi etkileri olur konuları halk arasında, en çok merak edilen ve araştırılan konuları kapsar.

Evrenin derin ve gizemli sırlarıyla oluşan büyü mevhumu içinde mistik güçlere sahip dualar, özel ilmi şifreler, tılsımlar ve varlıkların büyük etkisi vardır. Büyülere tesir eden sayısız gizemli unsur bulunur. Bu unsurların hepsi çok kuvvetli, etkili ve güçlü tesire sahiptir. Bütün unsurların birleşmesiyle ritüeller, dualar, büyüler olağanüstü, bilinç ötesi güç ve özel gizli tesire sahip olurlar.

Dualar, ritüeller, tılsımlar ve varlıkların güçlü tesirlerinin hepsi birleştiğinde çok kötü etkilere sahip etki sağlar. En güçlü büyüler her ilmin tam olarak bilinmesi ile mümkün olur.

Her ilimde eğitimli, bilgili alanında uzman ve deneyimli Medyum Behçet Hoca tarafından yapılır. Büyülerin ve ritüellerin kişilere tesirleri uygulama şekline, derin ilim özelliğine, kullanılan tılsımların ve varlıkların gücüne ve sayısına göre farklı etki sağlayabilir.

Büyü Nasıl Etki Eder?

Büyü nasıl etki eder, kişilerde ne şekilde görülür ve nasıl tesir eder gibi konular merak edilir. Büyü yapıldığında belirtileri ve kişilere etkileri büyünün türüne, ilmine, yapılış amacına, kullanılan ritüele, destek alınan tılsım ve varlıkların büyüye sağladığı etkiye göre farklı şekillerde gelişir.

Kişilere tesir eden güçlü özellikler taşır. Her büyü kişilerin yapısına göre farklı etkiler gösterir. Ak büyülerin belirtileri çok farklı, kara büyülerin belirtileri ise daha farklı şekillerde görülür.

Banner Yazı Arası

Medyum hoca tarafından özellikle geliştirilen, dünyada bir benzeri olmayan, büyülere ekstra güç ve ekstra etki özelliği katan füzyon büyülerin uygulamaları da farklı etkiler sağlar. Füzyon büyü farklı ilim bilgilerinin aynı büyülerde kullanılarak tesirlerinin artmasını sağlar. Füzyon büyülerin etkileri ise daha farklı ve güçlü şekillerde kişilere yansır.

Büyü Ne İşe Yarar?

Büyü ne işe yarar gibi konuları büyülerle ilgilenen kişiler merak eder. Büyü belirtileri, yapılan büyülerin sonuçlarının kişilere yansımasıdır.

Birçok büyü ilmine göre çok değişik yöntemlere ve işleyişe sahiptir. Bazıları suda çözülerek, bazıları yakılarak bazıları da toprağa, mezara gömülme suretiyle etki gösterir. Her büyünün farklı uygulaması kişilerde farklı yansımasına farklı sonuçlar yaşanmasına neden olur.

Kişi analizleri de büyülere farklı etkileşimler sağlar.  Büyü uygulamaları kişinin kendisi için veya farklı kişiler tarafından farklı kişiler için yapılabilmektedir.

Her büyünün niyeti ve amacı da farklı olduğu için kişiler üzerinde görülecek etkilerinde de farklılıklar olabilir. Yapılan büyü uygulamalarında görülen belirtiler de farklı şekillerde olabilmektedir. Her büyü kişinin ruhsal ve fiziksel özellikleriyle bütünleşerek etki yaratır.

Büyülerin Belirtileri Nelerdir?

Büyülerin belirtileri nelerdir kişilerde ne şekilde görülür gibi birçok konu büyü yapıldıktan sonra kişilerde süreye bağlı olarak görülür.

Büyü özelliklerine göre kişilerde yaygın olarak görülen etkiler büyülerin özelliklerine göre farklılıklar gösterir.

Ak büyülerde görülen belirtiler:

  • Kişilerin psikolojik dengesi düzene girer.
  • Olumlu, pozitif, özgüvenli ve cesaretli olur.
  • Kişilerin, olaylara ve kişilere bakışı olumlu olur.
  • Bereket, afiyet ve şifa yaşanır.
  • Birleşme, bağlılık ve kavuşma yaşanır.

Kara büyülerde görülen belirtiler:

  • Kişilerin bedensel ve ruhsal dengesi bozulur.
  • Hırçın, suçlayıcı saldırgan ve agresif yapı oluşur.
  • Dışlanma, çaresizlik ve çözümsüzlük yaşanır.
  • Başarısızlık ve endişe yaşanır.

Büyü Belirtileri Nasıl Oluşur?

Büyü belirtileri nasıl oluşur sonuçlar uygulanma tamamlanınca yaşanır. Büyüler gerçek ilmi özelliğine göre yapılınca sonuçlar yaşanır ve kişilerdeki etkileri görülür.

Büyü uygulamalarını her medyum gerçek usulüne uygun olarak gerçekleştiremez. İslami ilim bilgisiyle Yahudi ilmine ait bir büyüler yapılamaz.

Büyü gerçek olarak uygulanmadığında istenilen sonuç alınamaz. Büyü yaptırmak isteyen kişilerin gerçek sonuçları alabilmek için mutlaka gerçek uzman, deneyimli ve her ilim konusunda tam eğitimli medyum hocadan yardım alması gerekir.

Banner Yazı Sonu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir