İlginizi Çekebilir
Evde büyü
  1. Ana Sayfa
  2. Büyü Bilgileri
  3. Büyücü hocalar

Büyücü hocalar

Büyücü hocalar kimlerdir? Kara büyü yapan hocalar var mıdır? Gerçek büyü yapan hocalar kimlerdir? Medyum hocalar hangi büyüler ile uğraşırlar? Büyücü hocalar genellikle hangi büyüler de uzmandırlar? Medyum Behçet Hoca büyüsü hoca mıdır? Sizlerin merak ederek sordukları tüm bu soruların yanıtlarını hazırladığım yazıda bulabilirsiniz.

Büyücü hocalar

Büyücü hocalar, büyü ile uğraşan ve bu konuda büyük başarıları olan kişilerdir. Toplum tarafından bir konuda uzmanlaşan kişilere hoca denilmesi de gelenekselleşmiş bir durum olmakla birlikte büyücü hocalar imam değildirler. İnsanların farklı konulardaki ak büyü, kızıl büyü ve kara büyü işlemlerini hazırlayan ya da bozan kişilere büyücü hocalar denilir. Bu minvalde değinilmesi gereken bir başka konu da sonradan büyücü hoca olunamayacağıdır. Büyücü hoclar doğuştan birtakım işaretler ile doğan ve genellikle büyü ile ilgilenen ailelerden çıkan kimselerdir. İnsanlar cinler ile irtibatı olan herkesi büyücü hoclalar ile bir tutma konusunda bir yanlışa düştükleri için de herkesin büyücü hoca olabileceği algısı vardır. Birçok danışanım bana ulaşarak Medyum Behçet Hocam, ben de büyücü hocalar arasına girmek istiyorum gibi isteklerini iletmektedirler.

Değerli danışanlarım. İnsanların cinler ile irtibata girmesinin en sıkıntılı yolu aldıkları zararlar değildir. Bunlar bir şekilde telafi edilebilir. En büyük aldıkları zarar cinlerin onları kandırması ve onları özel hissettirmeleridir. Bu sebeple binlerce kişi aklınca cinlere uyarak büyü yapmaya kalkışmakta ve bu sayede cinler tarafından rezil rüsva edilmelerinin yanında bir de fiziki ve ruhi açıdan derin yaralar alabilmektedirler. Bu sebeple sizlerin bilmesi gereken asıl konu, büyücü hocalar ilim ehli ve konuştuklarında sizi derinden etkileyen kimselerdir. Sizi anlamayan ve cehaleti kelimelerinden belli olan kişiler kesinlikle ve kesinlikle büyücü hocalar arasında yer almayacak, cinlerin maskarası olmuş ve asla cinlere hükmedemeyecek kadar rezil kimselerdir.

Kara büyü yapan hocalar

Kara büyü yapan hocalar, genel itibari ile kara büyüler konusunda uzmanlaşmış kimselerdir. Özellikle kara büyü konusunda ihtisas diyebileceğimiz icazetleri ile de ilmi açıdan tüm yeterlilikleri bulunan kişilere kara büyü yapan hocalar demek doğru olacaktır. Kara büyü, tarihin seyrinde ele aldığımızda en eski büyüler içinde yer almakla birlikte yazılan büyü kitaplarının birçoğu da kara büyüler üzerine hazırlanmıştır. Papaz büyüsü de dahil binlerce çeşidi olan kara büyüler iki farklı niyetle de yapılabilmekle birlikte her durumda da cinler kullanılan ve çok derin işlemler yapılabilen tehlikeli işlemlerdir. Medyum Behçet Hoca olarak dünyanın birçok yerinden kara büyü konusunda başvuran danışanlarıma hizmet vermekle birlikte yine birçok metafizik araştırmaları yapan kişi ve derneklere de danışmanlık yapmaktayım.

Bu sayede dünyanın değişik yerlerinden kara büyü yapan hocalar ya da medyumlar ile tanışma fırsatı bulmaktayım. Bunun en büyük faydası ise farklı kara büyü yöntemleri ve farklı kara büyü bozma teknikleri konusunda tecrübe sahibi olmaktır. Günümüzde kara büyü yapan hocalar şahsım da dahil olmak üzere çok azalmıştır. Kara büyü bozan hocalar içinde ise sayımız daha da azdır. Bunun sebepleri içinde insanların talepleri çok olsa da bu konunun tehlikesinden korkan medyumların da çok olmasıdır. Bu insani bir durumdur. Kara büyü yapan hocalar bu işlem için bazı boyutların kapılarını açarak içeri ifritleri ve cinleri davet ederler. Burada kimin geleceği ve nasıl bir varlık ile karşılaşılacağı kesin olmadığı için birçok medyum kalıcı hasarlar almış ve bu da kara büyü yapan ya da kara büyü bozan hocaların sayısını azaltmıştır.

Gerçek büyü yapan hocalar

Gerçek büyü yapan hocalar, büyü konusunda doğuştan bir takım işaretleri taşımış ve doğru ellerde aldığı eğitimler sayesinde bu yeteneklerini ilim ile birleştirerek el ve icazet almış medyumlardır. İnsanların gerçek büyü yapan hocalar sözüyle kast ettikleri aslında yaptıkları işlemler tutan ve başarılı olan kimselerdir. Gerçek büyü denildiğinde akla gelen, yapılan işlemin nihayete ermesi, belirlenen şartlar ve süre içerisinde verim alınması durumu kastedilmektedir. Gerçek büyü yapan hocalar ile alakalı olarak belirtmek istediğimiz bazı kriterler şunlardır;

  • Gerçek büyü yapan hocalar ile görüştüğünüzde kalbinizde bir tatmin duygusu oluşmaktadır.
  • Gerçek büyü yapan hocalar kültürleri, olaylara yaklaşım açıları ve ilmi olarak bilgileri ile sizi etkileyeceklerdir.
  • Gerçek büyü yapan hocalar cami imamı değildirler. Fakat dini konularda da büyü ile ilgili hususlara son derece hakimdirler.
  • Gerçek büyü yapan hocalar, elde ettikleri başarılar ile övünmez, ellerindeki gücü nefsi duygularını tatmin için kullanmazlar.
  • Gerçek büyücü hocalar, yeteneklerini kendi çıkarlarına uygun kullandıklarında bunun cezası bizzat doğuştan kendilerinde bulunan tılsım tarafından verilmektedir ki bu çok az sayıda gerçekleşmiş bir olaydır.
  • Gerçek büyücü hocaların talimatlarına uyulduğu sürece tüm büyüler büyük oranlarda tutmakta ve sonuca erişmektedir.

Gerçek büyü yapan hoclar elbette ki bu saydıklarımızdan daha fazla özelliklere sahip birer medyumdurlar. Ancak belli başlı kriterler incelendiğinde en öne çıkan özellikleri bunlardır. İlk olarak gerçek büyü yapan hocalar ile çalışmak isteyen kişi kendisinde bırakılan etkiye çok dikkat etmelidir. Çünkü bir medyum çözülmesi zor bir karaktere sahip olmakla birlikte astrolojiden karanlık ilimlere kadar her konuda bilgi sahibidir. Gerçek büyü yapan hocalar konusunda kalbi olarak tatmin olmak ilk kuraldır.

Medyum hocalar kimlerdir?

Medyum hocalar, aslında toplum içinde kullanılan bir tabirdir. Tek tek medyum ya da hoca olarak da anılmaktadırlar. Burada en önemli kasıt ise bu kimselerin yaptıkları büyüler sebebiyle hoca ya da medyum olarak anılmış olmalarından kaynaklıdır. Bir konuda uzman olan ve genellikle dini ve dini kaynaklı konularda uzman olan kişilere hoca denilmesi, diğer yandan da Avrupa kökenli olan medyum kelimesinin de yaygınlaşmış olması halk arasında genel bir ifadeye dönüşen medyum hocalar sıfatını doğurmuştur. Medyum Behçet Hoca olarak yıllardır halk arasında medyum hocalar diye ifade edilen kimseler arasında anılmaktayım. Bunun birçok artıları ve eksileri elbette vardır. Birçok dini otorite tarafından hakir görülme ve dışlanma da bunun cabasıdır. Ancak isim vermeden örnek vermek gerekirse bugün bir çok din alimi, müftü, hoca, vaiz ve bir çok inançlı inançsız yüksek kademeden memurlar şahsıma danışmakta ve yardım almaktadırlar.

Hal böyleyken de büyücü hocalar konusu son derece önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Medyum hoca ismini kullana bir çok kimse olsa da toplum kendi içinde kimin gerçek kimin sahte olduğunu çözme konusunda başarılıdır. Bundan dolayı da medyum hocalar olarak anılan insanların birçoğu büyü konusunda eksikleri olan ve hiçbir işlemi tutmayan kişileri ayırdığınızda büyük ilim ehli insanlardır. Burada ilimden kasıt ise metafizik ilmi, spritüel olaylar konusunda ilim sahibi olmak, cinler ve doğa üstü canlılar konusu, dini ve din dışı büyü konularına hakimiyet ve karanlık ilimler konusunda söz sahibi olma durumudur. Medyum hocalar ile ilgili insanların ilk bilmesi gereken konu ise bu kişiler doğal bir çekim merkezi gibidirler. En zorlu konularda bile seslerini duymak bile insana bir güven duygusu aşılamakta, tüm sorunların çözüleceğine ikna etmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap