1. Anasayfa
 2. Büyüler

Büyücü İsimleri

Büyücü isimleri farklı mıdır? Gerçek büyücüler kimlerdir? Ünlü büyücüler kimlerdir? Büyücü isimleri nedir? Büyücüler nelerle ilgilenmektedirler? Büyücü isimleri neye göre verilmektedir. Medyum Behçet Hoca büyücü isimleri konusunda ne düşünmektedir? Büyücü isimleri fantastik isimler olmak zorunda mıdır? Bu yazımda sizlerin bu sorularına cevaplar verdim.

Büyücü İsimleri

Büyücü isimleri, sanıldığının ve halk içindeki ön yargının aksine son derece normal insan isimlerinden oluşmaktadır. Günümüze kadar adı sanı duyulmuş ve dönemlerinin kullanılan isimleri ile günümüze kıyaslanan büyücü isimleri oldukça farklı görünebilmektedir. Bu da sanki büyücü isimleri hep farklıymış gibi bir algı oluşturmaktadır. Mesela yabancı ilkelere gitmeden bazı değişik örnekler de verilebilir. Misal bizim coğrafyamızda büyücü isimleri daha ziyade lakaplaşmıştır.

Kimi büyücüler medyum, kimisi müneccim gibi lakaplar kullanırken isimleri de olduğu gibi kalmıştır. Büyücü isimleri son derece normal ve herkesin kullanabileceği isimlerdir. Medyum Behçet ismi de her ne kadar günümüzde modaya yenilse de bir dönemin en kullanılan isimlerindendir.

Büyücü isimleri ile ilgili olarak yürütülen birçok çalışmada değişik ve farklı isimlere daha çok Avrupa’da rastlanıyor olsa da zaman zaman Anadolu’da ki birçok büyücü isimlerinin de lakaplardan sıyrılarak isimleştiği görülmektedir. Hal öyle bir durum almaktadır ki insanlar gerçek isimlerini unutmaktadır. Büyücü isimleri genellikle atalarının verdiği isimlerden oluşsa da bazen hocalarının da kendilerinde gördüğü bir takım özelliklerden dolayı da sonradan isim değiştirebilmektedirler.

Büyücü isimleri meselesi normal insanlar ile büyücüler yani medyumlar arasına perde çekmeyecek düzeyde olmalıdır. Bu sebepten dolayı da daha çok Hint kültürü ve Güney Amerika, Avrupa’da farklı isimler kullanan büyücüler vardır. Bu da yerel bir kültür gibi görülmektedir. Oralardaki büyücüler kendilerine aldıkları büyücü isimleri ile tanınmakta ve bu simleri kullanmaktan da hoşnutlardır.

Büyücü İsimleri Nelerdir?

Büyücü isimleri nedir sorusu ile büyücüler hakkında araştırma yapan herkes karşılaşmıştır. Doğal sonucu olarak da danışanlarımın bir çoğu tıpkı medyum arkadaşlarımda olduğu gibi konuyla ilgili bana da sorular sormaktadırlar. Bundan dolayı büyücü isimleri nelerdir sorusu doğal bir şekilde aslında kendine cevap bulmaktadır.

Büyücü isimleri günümüz dünyasında halkın kullandığı isimler ile aynıdır. Bu büyünün her alanında faaliyet gösteren herkes için geçerlidir. Fakat bazı büyücüler vardır ki onlar lakaplar kullanabilmektedirler. Bunlar da daha önce kendi isimlerini kullandıkları halde yaptıkları işlemlerin başarıları sayesinde ya hocalarının isimlerini değiştirdiği ya da halk içinde kendilerine büyük lakaplar takılan kişilerdir.

Banner Yazı Arası

Hem ülkemizde hem de yakın çevrede medyumluk konusunda lakaplar genellikle hoca, cinci ve medyum gibi bilindik lakaplarda yoğunlaşsa da özünde bunun daha farklı olduğu da açıktır. Büyücü isimleri nedir ile ilgili sizlerden gelecek olan sorulara yanıt olması hasebiyle Medyum Behçet Hoca olarak belirtmeliyim ki, benim adım son derece bilinen ve bir dönemin tanınmış güzel bir ismidir.

Fakat yine bir insan gidip çocuğuna farklı bir isim koymak istese buna kimse engel olmamaktadır. O çocuk da büyüdüğünde ailesi dolayısıyla ve gerekli taşlar yerine oturduğunda bir medyum olursa bunun da sonucunda farklı ismi sebebiyle de sanki büyücü isimleri hep değişik bir isim gibi algı oluşabilmektedir.

Hayat her zaman insanların önüne farklı yollar sunmaktadır. Büyücü isimleri nedir sorusu için de cevap olacak seçenek aslında bundan ibarettir. Bir kişi medyumluk için eğitimine tedrisatına başladığında hocalarının verdiği bir isim, halkın taktığı bir lakap sanki gerçeği oymuşçasına insanın üzerine yapışabilmekte ve bu sayede de kendine bir yol çizebilmektedir.

Gerçek Büyücü İsimleri

Gerçek büyücüler, insanlara büyü konusunda yardımcı olan, onların sorunlarının çözümünde vesile görevi yürüten ve büyü ilmine son derece vakıf olan kimselerdir. Gerçek büyücü isimleri ya kendilerini belirli alanlarda geliştirmeyi tercih etmekte ya da tüm büyü konularında yıllar süren tecrübe ve tedrisattan geçmektedirler.

Büyü bir okyanus gibidir. Uçsuz bucaksız ve derinliklerinde çok değişik şeyler yatan bir gizemdir. Bu sebeple de gerçek büyücüler konusu çok önemlidir. Gerçek büyücüler bizlerin hayatlarındaki bir takım yolunda gitmeyen konularda yine bizlerin dilimiz ile verdiğimiz beyanlara binaen çalışmalar yapan ve sıkıntılarımızı çözen insanlardır.

Medyum Behçet Hoca olarak yıllarımı verdiğim büyücülük alanında gerçek büyücüler ve sahtekarlar arasındaki farklılıkları çok iyi bilen birisi olarak tanınıyorum. Ancak bunun da yanında gerçek büyücüler ile ilgili olarak ön yargıların kırılması adına birkaç farklı kriterden de söz etmek istiyorum.

Kısacası gerçek büyücüler;

 • Kesinlikle büyü konusunda doğuştan gelen kabiliyetlerinin haricinde çok önemli eğitimler almışlardır.
 • Genel manada kara büyü konularında çalışmalar yapmış olmalıdır.
 • Gerçek büyücüler insana güven veren bir duruş sergilemeli, sürekli olarak doğan birçok güncel sıkıntıdan da uzak durmalıdır.
 • Gerçek büyücüler ilmi açıdan engin bir denizken insanın doğası ve davranışları konusundaki bilgeliği ile ruhlara huzur vermelidir.
 • Son olarak da gerçek büyücüler büyü ile ilgili konularda gizlilik sınırlarının dışına çıkmamalıdır.

Gördüğünüz üzere gerçek büyücüler birer alim ve ilmini icra eden insan olarak bilinmektedir. Büyü ne kadar derin ve sınırları olmayan bir şey ise gerçek büyücüler de onu uygulamak adına büyük çalışmaları olan insanlardır.

Bu sebepten dolayı da büyü konusunda en güvenilir olanı gerçek büyücüler kimlerse onlar ile çalışmaktır.

Ünlü Büyücü İsimleri

Ünlü büyücüler denildiğinde insanların aklında birtakım isimler canlanıyor olsa da bunların bir çoğu maalesef ki masal kahramanlarıdır. Diğer açıdan bakıldığında ise en ünlü büyücüler daha eski dönemlerde yaşamışlardır.

Günümüzde ise ünlü büyücüler, belirli bir çevreye daha sık hizmet sunan, belirli konularda belki de dünya çapında çalışmalar yapan kişiler olarak görülmektedir. Medyum Behçet Hoca olarak dünyanın birçok yerini gezmiş, bir çok yerindeki büyücüler ile tanışmış ve bunun doğal bir sonucu olarak da ünlü büyücüler arasında yer almış birisiyim.

Bu sebeple de açıklama yapmak gerekirse asıl olan yapılan işlemlerin sonuçları, kara büyü konusunda uzmanlık ve aşk büyüsü gibi meseleleri ele alma tarzıdır. Şansımı da ünlü büyücüler ile bir arada anılmaya iten başlıca mesela tam olarak da budur. Ünlü büyücüler denildiğinde akıllara bir çok isim geliyor olabilir.

Kimisi medya kimisi sosyete kimisi de belirli bir bölgede ün yapmış isimler olabilir. Bunların hiç birisi ünlü büyücüler en iyi büyücülerdir demek de değildir. Günümüzde bir çok ünlü büyücü vardır ki hocalarının yarısı kadar bile olamadıkları halde hocaları talebesinden daha az tanınmaktadır. Bu da özünde altının iyisini sarraf bilir konusunu gündeme getirmektedir.

Ünlü büyücüler ile çalışmak bazen bir takım zorluklar doğursa da gerçek bir büyücü herkese eşit mesafede yaklaşmaktadır. Bundan dolayı da şahsım da başta olmak üzere, müsait olduğumuz her zamanda zengin ya da fakir ve yahut da farklı bir ayrımcı gözle bakmadan insanların sorunlarını çözmeye çalışırız.

Ünlü büyücüler ile ilgili olarak diğer bir çok makalemde bahsettiğim detaylar da oldukça önemli ve oldukça dikkate şayan bir bakış açısı içermektedir.

Tarihteki Ünlü Büyücüler

Tarihteki ünlü büyücüler konusu medyumlar açısından çok önemli bir konudur. Çünkü bir çok araştırma kaynağında aslında çok basit geçiştirmeler ve kendini büyücü sanan insanlardan bahsedilmektedir. Oysa ki her şey tam da istendiği gibidir. Hiç bir büyücü gelecekte adının sürekli anılmasını istemez.

Çünkü ruhlarının son ana kadar huzur içinde olması gerekmektedir. Bir düğer yandan ölüm sadece bir geçiştir ve gerçek büyücüler ölseler bile mücadelelerine başka bir boyutta devam ederler. Tarihteki ünlü büyücüler denildiğinde bazı isimlere rastlamanız mümkündür ancak bunların çoğu asıllarının eline su bile dökemeyecektir.

Aslına bakılacak olursa özellikle yakın tarihteki Osmanlı Devleti bile çok ünlü büyücülere ev sahipliği yapmaktaydı. Bunlara o dönemlerde müneccim de denilmekteydi. Bir çok farklı makalemizde sizlere medyumların tarih boyunca farklı isimler ile anıldığından bahsetmiştik. Müneccim de onlardan birisidir. Ayrıca kehanetlerde bulunan ve saraylarda sırf büyü için bulunan bir çok büyücü de vardır.

Yine çok büyük İslam alimleri içinde de büyüden çok iyi derecede anlayıp bunu uygulamayanlar da vardır. Bu isimler herhangi bir tartışmaya mahal vermemek adına bizde saklıdır. Medyum Behçet Hoca tarihteki ünlü büyücüler ile ilgili şu noktalara değinmiştir.

 • Geçmiş zamanlardaki büyücüler kesinlikle çok büyük güçlere sahiptirler.
 • O dönemlerin büyücüleri insanlara bir çok şeyi alenen göstermekteydiler.
 • Geçmiş dönemlerde cinler ve doğa üstü güçler de serbest olarak görünebilmekteydiler.
 • Medyumlar o zamanlarda yazılan bazı kitaplar ile hareket edebilirler.
 • Medyum Behçet Hoca’nın ailesinden de çok büyük büyücüler çıkmıştır.

Banner Yazı Sonu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir