1. Ana Sayfa
 2. Dualar

En Etkili İntikam Duası

Bazen başımıza gelenler karşısında yapacak bir şeyimiz olmaz. Özellikle de yakınımızda olan kimselerin ihanetine uğrarız. Bazen sevdiğimiz bazen eşimiz bazen de dostumuz bizi mağdur edebilir. Böyle durumlarda çaresiz kalıp güçsüz düşeriz. Medyum Behçet Hoca böyle zamanlarda en etkili intikam duaları yapılarak çare bulunduğunu söylemektedir. Bu yazımızda da hocamızın bahsettiği bu dualara yer verdik. Tüm detaylar yazının devamında...


En etkili intikam duası canı çok yanan birisinin bu konuyla ilgili olarak suçlu olan kişinin cezalanması için ettiği dua olarak bilinir. Yani siz masumken ya da farkından olmadan bir hataya düştüğünüzde sizi küçük düşüren, sizi aşağılayan ve canınızı ruhen ya da fiziki olarak yakan kişilerden intikam alabilmeniz için bu dualar yapılmaktadır.

Özellikle aşk vaadi ile kandırılan ya da maddi olarak dolandırılan kimseler özellikle intikam dualarına başvurmaktadırlar. İntikam duaları için karşı tarafın kötü niyetli olması ve insanların canını acımasızca yakmış olması lazımdır. Bu kimseler önlerine geçilmediği takdirde kendilerinde sürekli olarak bu gücü görecek ve başkalarına da aynı acıları yaşatacaklardır.

Medyum Behçet Hoca en etkili intikam duası konusunda bilmemiz gerekenler olduğunu ifade etmektedir. Özellikle insanların bu konuda bilinçsiz olmaları da çok kötüdür. Çünkü intikam duası yapılırken yalnızca o konu ile intikam almak istenmektedir.

Yani bu bir nevi kısas istemektir. Kısas yanlış değildir. Canınızı nereden yaktıysa oradan yakmak için en etkili intikam duası yapılmaktadır. Bir kimseyi bunun haricinde bir durumla başkasının canını yakmak için dua etmek istese bu kabul görmeyecektir. En etkili intikam duası ile ilgili şu konular çok önemlidir.

 • Bu dua yapıldığında intikamınızda haklıysanız sonuç verecektir.
 • İntikam duaları aslında kısas dualarıdır.
 • Böyle bir dua ile intikam almak istediğiniz kişinin ailesine bir sıkıntı verilmez.
 • İntikam duaları yandığınız kadar yakan dualardır.
 • En etkili intikam duası medyumunuzun verdiği her talimata uyduğunuzda sonuç verecektir.

Canını Yakana Okunacak Dua

Canını yakana okunacak dua çok özel bir duadır. Bu duayı yapan kişi canının yandığı kadar karşı tarafın canının yanmasını isteyebilir. Bu o kişinin doğal hakkıdır. Ancak bu tür dualarda canını yakmak istediğiniz kişilerin ailesine, eşine, dostuna çocuğuna asla bir sıkıntı veremeyeceksiniz.

Yani biri sizin canınızı ne kadar yakarsa yaksın onun kendisine karşı yapacağınız dualardan sonuç alabilirsiniz. Çünkü kısas bazı durumlarda insanların kafasının da karışmasına neden olmaktadır. Örneğin birisi sizin evinizi yakarsa siz de onun evini yakamazsınız. Siz onun bizzat kendisine karşı kısas uygulayabilirsiniz. Çünkü o kişinin evinde ailesi de yaşamaktadır. Bu durum da onların bir suçu günahı yoktur.

Medyum Behçet Hoca özellikle bir çok kimsenin canını yakana okunacak dua ile ilgili başvurduğunu ve bunlardan bir çoğunun da ilişkiler ile olduğunu söylemektedir. Bu durum çok özel olarak ele alınması gereken durumlardandır. Bir kimse sevildiğini sanıp aldatılıyorsa ya da kullanılıyorsa bu çok büyük bir sıkıntıdır. Bu durumda herkesin bir çeşit intikam alma hakkı da bulunmaktadır.

Canını yakana okunacak dua medyum tarafından özel olarak hazırlanmaktadır. Bu dua Kuran ve Esma’ül Hüsna isimlerinden çıkarılan özel şifrelerden hazırlanıp kişiye özel olarak belirli sayıda okunması gereken bir duadır. Özellikle de sayılara dikkat etmek ve okunması gereken zamanlarda okumak çok faydasını görmenizi sağlayacaktır.

Kötülük Yapanların Cezasını Bulması İçin Dua

Kötülük yapanların cezasını bulması için dua yapmak çok gerekli bir davranıştır. Çünkü insanların tek sığınağı olan Allah’tan başka kötülük yapanları hakkıyla cezalandıracak da yoktur. Bu sebepten dolayı bu özel dualar hakkıyla yapılarak kötülerin cezalarını bulmaları sağlanabilmektedir. Medyum Behçet Hoca bir kimsenin başka birinden kötülük gördüğünde haklı olduğu sürece doğru dua yaparak o kişiyi Allah’a havale ederek cezalanmasını sağlayabileceğini söylemektedir.

Kötülük yapanların cezasını bulması için dua yapmak aslında herkesin hakkı ve yapması gereken bir iştir. Ancak bazen görürüz ki kötülük yapanın yanına kar kalmış gibi olur. Bu yaratıcının o kişiye bir hak vermesi ya da ahirete bırakması olarak da algılanabilmektedir. Fakat bizler insan olarak bu cezanın çabucak gelmesini ve insanların bunu görmesini de isteyebiliriz. Bu da başka bir haktır.

Bir kimse kötülük yapanların cezasını bulması için dua yapmaya başladığında bunu doğru yöntemle, doğru sözlerle ve doğru zamanlarda yapması çok önemlidir. Elbette ki her duayı duyan bu duayı da duyacaktır. Fakat bazı zamanlar vardır ki bazı dualar ve bazı sözler okunarak yapılan yakarışlar geri çevrilmemektedir. Medyum Behçet Hoca özellikle bu konuda danışanlarına hizmet veren işinin ehli bir medyumdur.

En Şiddetli İntikam Duası

En şiddetli intikam duası, özellikle çok acı çektirilmiş kimselerin istedikleri duyalar arasında yer almaktadır. Bu dua çok kırılmış, fiziki ve ruhi olarak canı son damlasına kadar yakılmış kişilerin isteği ile hazırlanabilir. Medyumlar bu konuda çok özel yöntemler kullanmaktadırlar.

Medyum Behçet Hoca özellikle en şiddetli intikam duası işlemlerine büyük bir önem vermektedir. Bunun için de medyumunuz sizin acınızı ne kadar bilirse o kadar daha özel bir dua hazırlayacaktır. Bu konuyla ilgili önemli, hususların birisi de zaman ve mekandır. Bir kimse bu acıları ne zaman yaşadı ve nerede yaşadı bunlar da çok önemlidir.

İnsanlar evliliklerinde, ilişkilerinde ve sosyal çevrelerinde sıkıntılı dönemler geçirebilirler. Hatta hak etmedikleri aşağılanmalara, itilip kakılmalara ve insanlık onuruna sığmayacak muamelelere katlanmak zorunda da kalabilirler. Elbette ki bu asla tasvip edilmeyecek bir durumdur. Aynı zamanda da katlanılmaması gereken bir meseledir.

Sonuç olarak insanlar bu ortamlardan kurtulsalar bile travmalarını atlatamamaktadırlar. Bu süreçte de en şiddetli intikam duası onların yaralarına bir nevi merhem olarak görünmektedir. Bu özel dualar hakkında da şu kriterlere dikkat edilmelidir.

 • En şiddetli intikam duası size yapılanın şiddeti ile doğru orantılıdır.
 • Canınızın yandığı kadar karşı tarafın da canı yanacaktır.
 • Bu özel dua yalnızca size karşı eylemde bulunan insana etki edecektir.
 • En şiddetli intikam duası kötülük amaçlı değil hakkını almak için yapılır.
 • Bu duaya genellikle mağdur olup güçsüz olduğu için ezilen kimseler başvurmaktadır.

Yorum Yap