1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Gizli İlimler Dualar

Gizli ilimler ile ilgili ne kadar çok şey merak ettiğimizi o konuyla ilgili araştırma yapmaya başladığımızda görmekteyiz. Özellikle de bir çok kişinin bu konuda merak edip dillendiremediği sorular da bulunmaktadır. Bu yazımızda hepsinin cevabına ulaşacaksınız. Konuyla alakalı tüm detaylar yazının devamında...


Gizli ilimler dualar ve büyüler gibi bir çok gücü içine alan geniş bir yapıya sahiptir. Büyü, tılsım ve muska, fal ve metafizik olaylar gibi gizlim ilim unsurları ilk çağlardan beri insanların konuları arasınadır. Manevi boyutları ile incelemediğimiz zaman, gizli ilimlerin bu konuda çok net yargılar ortaya koyduğunu ifade etmek mümkündür. İnsan hayatı karmaşık olmasının yanında sorunların çözümü aşamasında hem gizli ilimlerin, hem de pozitif bilimlerin katkısı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Medyum Behçet Hoca, yaptığı çalışmalar neticesinde manevi boyutlarda önemli gelişmeler kaydetti. Maneviyatı yüksek olan ve inançlı kişilerin gizli ilimler duaları konusunda da çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Dualar, insan ve Allah arasında bir bağ oluşmasını sağlar. Kişinin içinde tuttuklarını dile getirmek istediklerini, Allah’a yakarışlarının bir yoludur.

Gizli ilimler dualar, büyü, bir çok sır, vefk ve daha bir çok konunun içinde bulunduğu sırlar ile dolu aleme verilen isimdir. Bunu sadece dua ve büyü üzerinden okumak doğru olmaz. Daha geniş bir pencereden incelemek ve buna göre yorumda bulunmak şarttır.

Gizli ilimler, tehlikeli ilimleri de barındırır. Kara büyü, bir çok beddua bu konu başlığı altında incelemektedir.  Dini ve manevi boyutu vardır. Metafiziksel olaylar, rüya tabiri, fal ve şifreli olan bir çok konu Gizli ilimler konusunun altındadır.

Gizli İlimler nedir?

Gizli ilimler nedir sorusu medyumlara sıkça sorulmakta ve cevabı internette de sıklıkla aranmaktadır. Bu yoldan giderek incelemek gerekirse havas ilmi, gelenek ve göreneklerin bilgiler ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan ilim dallarından biridir. Arapça dualar söylenmesi ve yazılması ve çeşitli okumalar içerdiğini ifade etmek gerekiyor. Dua etmenin yanında muskaların da Havas ilminde son derece önemli bir yeri olduğunu ifade edebiliriz. Nikah kapatma, karı koca arasını soğutma, dil bağlama ve şirin gösterme gibi çok farklı konularda muska hazırlanması mümkündür.

Hüddam ilmi aynı zamanda ecinni olarak da biliniyor. Bu ilme göre doğada çok sayıda doğaüstü varlık vardır. Uygulamalarda bu varlıklardan fayda sağlanır. Doğa üstü varlıklar hizmet eylemlerinde bulunurlar. Hüddam genel olarak erkek cinlerdir. Cinayet, hastalık çıkarma, soygun ve benzeri kötü işler için kullanılır. İnsanlara ve kadınlara aşık hale getirilir ve köle olarak kullanılır. Aşık oldukları kadınlara asla kendilerini göstermezler. Gizli ilimler nedir sorusunu soran kimseler tüm bu konular karşısında kendini asla korkuya teslim etmemelidir. Zira bunun da yolu iyi bir medyumdan yardım almaktır.

Gizli ilimlerin son derece geniş kapsamı olduğunu ve eski çağlardan günümüze kadar gelen bir süreç olduğunun farkında olmak son derece önemlidir. Dualar, büyüler ve çeşitli vefkler içerir. Hayatımızda gizli ilimlerin yeri olmasa dahi bu konuda hakkında bilgi sahibi olmak bizler için yol gösterici nitelikte olacaktır. Medyum Behçet Hoca’nın da bu konuda yaptığı önemli açıklamalar olduğunu dile getirmek gerekiyor.

Gizli ilimler nasıl öğrenilir?

Gizli ilimler nasıl öğrenilir sorusuyla sıkça muhatap olmaktayız. Gizli ilimleri öğrenmek için doğru kaynaklardan araştırma yapmak şarttır. Medyum Hocaların da bu konuda bilgi sahibi olması, sizlere gerekli olan bilgileri verebileceği anlamına geliyor. Medyum Hocalar için gizli ilimleri öğrenmek bir görevdir.  Fakat bu görevi sadece gerçek medyum Hoca olabilen, doğuşta yetenekli kişiler gerçekleştirir.

Gizli ilimler ile alakalı kitaplar, ilimlerin sırlarını bizlere net olarak açıklamasa bile bazı sırlar sunar. Bu sırların  bizim tarafından bilinmesi gerekir. Fakat sadece gerçek Medyum Hocaların sır çözme kabiliyetleri vardır. Medyum Behçet Hoca, gizli ilimler konusunda çözdüğü sırlar ile hazırladığı dualar ve büyüler kapı açıcı durumdadır. Gizli ilimler nasıl öğrenilir sorusunun cevabı elbette ki daha karmaşıktır. Zorlu bir süreç de olsa bunu öğrenebilirsiniz. Ancak uygulamak için medyum olarak hayata gözlerinizi açmanız gerekir. Yani doğuştan bazı hislerinizin olması ön şarttır.

Yorum Yap