İlginizi Çekebilir
Soğutma Büyüsü
  1. Ana Sayfa
  2. Büyü Bilgileri
  3. Gizli ilimler

Gizli ilimler

Gizli ilimler nedir? Gizli ilimler kitabı ne gibi bilgiler içerir? Gizli ilimler öğrenme nasıl mümkün olabilir? Gizli ilimler ve insan arasındaki ilişki nedir? Gizli ilimler hakkında yazılan kaynaklar ne kadar doğrudur? Medyum Behçet Hoca gizli ilimler hakkında ne düşünmektedir? Sizler için tüm bu soruları cevapladığım yazım sizlerle.

Gizli İlimler

Gizli ilimler, içine büyü ve diğer bir çok sırlı alemlerin de girdiği ilimlerdir. Gizli ilimler denildiğinde sadece büyüyü ele almak haksızlık olacaktır. Bu sebeple daha geniş bir pencereden konuyu ele almak ancak ana kaidemiz olan büyü konusunun da dışına çıkarmamak istiyoruz. Gizli ilimler herkesin bilmemesi gereken ilimler olduklarından dolayı gizli ilimler olarak anılmaktadırlar. Çünkü her insanın nefsine hakim olamaması ya da gizli ilimlerin açtığı kapıların herkes için faydalı olmayacak dünyalara açılması bunların sırlanmasına sebep olmuştur. Seçilmiş ya da aldığı eğitimleri ve farkında olmadan atlattığı sınavları geçenlere bahşedilmiş olmaları da cabasıdır. Gizli ilimler büyü ekseninde ele alındığında icazete dayalı ve doğuştan bahşedilmesi daha çok görülen bir dizi özelliklerin ışığında incelenmektedir. Özellikle de medyum Behçet Hoca sıfatımla konuya dahilim söz konusu olursa gizli ilimler her bünyenin kaldıramayacağı, on sekiz bin alemin kapılarının aralanmasına vesile olan ve cinlerin kullandığı boyutlar üzerinden bir takım işlemlerin yürütüldüğü ilimler silsilesidir demem doğru olacaktır. Gizli ilimler tasavvuf, Kuran ilimleri ve bir çok dini konuda ilim sahibi olan alimlerin de kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları içine almaktadır. Özellikle de geçmiş dönemlerde yaşamış olan bir çok alim, yıldızlar, evren ve dünya üzerine yaptıkları çalışmalarda üstü kapalı şekilde gizli ilimlere işaretler etmişlerdir. Gizli ilimler meselesi büyü ekseninde bizler için en önemli konu olarak geçerliliğini her dönem korumaya devam etmektedir.

Gizli ilimler kitabı

Gizli ilimler kitabı, bizlere yani okurlarına bir takım ilimlerin sırlarını üstü kapalı şekilde ifşa eden kitaplara verilmiş özel isimlerdir. Günümüzde bir çok kitap evinde gizli ilimler havas gibi konularda yazılmış kitaplar bulunmakla birlikte bunları incelediğimizde konuların üstü kapalı anlatıldığı, çeviren ya da müellif tarafından bazı kısımların şifrelendiği açıkça görülecektir. Bu gizli ilimler kitabı konusunda ehil olmayan kişileri uzak tutmak için en çok kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Coğrafyamızda da bir çok alim tarafından yazılan gizli ilimler kitabı bulunmaktadır. Bazıları ise özellikle İbn Arabi gibi önemli alimlerin kitapları da dahil, orijinalleri gizli ilimler içerdiği halde bir şekilde ya değiştirilmiş ya da şifrelenmiştir. Gizli ilimler kitabı konusunda dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

  • Gizli ilimler kitabı hakkında en doğru karar müellifin el yazmasını görerek verilir.
  • Gizli ilimler kitabı net ifadeler içermekle birlikte bir takım bilmece ve tekerlemeler de içerebilmektedir.
  • Gizli ilimler kitabı bu konuda ehil olmayan ve imi olmayan kişilerin eli altında bulundurulmamalıdır.
  • Gizli ilimler kitabı güncel baskıları hangi müellif tarafından yazılırsa yazılsın çoğunlukla sansürlenmiş ya da değiştirilmiştir.
  • Gizli ilimler kitabı konusunda mutlaka konuyu ehil birine danışarak hareket etmek gerekmektedir.

Gizli ilimler kitabı hakkında bunca saydığımız kriterlerin birçok sebebe dayandığını bilmelisiniz. Çünkü ehil olmayan, icazeti olmayan kişilerin orijinal ya da değiştirilmiş bir gizli ilim kitabı üzerine yoğunlaşması o kişiyi cinler ile muhatap etme, kendisine yıldızlardan kader belirleme ve hayatın olağan işleyişine isyan etme konularına getirebilir. Ne büyü ne de gizli ilimler bu düşünce tarzına uyum sağlamamaktadır. Bu sebeple en doğru karar gizli ilimler kitabı konusunda fazla uğraşa girmemek ve konuyu o konunun alimlerine bırakmaktır.

Gizli ilimler öğrenmek

Gizli ilimler öğrenme meselesi insanların dönem dönem gündemlerine aldıkları bir konudur. Ancak ilim yolu dikenli olduğu gibi gizli ilimler konusu ise daha büyük zorluklar içermektedir. Hele ki gizli ilimler konusunda büyü ilmini seçmek ise kişinin isteğine bağlı değildir. İnsanlar gizli ilimler konusunda çalışmalar yürütebilir, cinler ile iletişime geçebilir ve bir çok duruma vakıf olabilirler. Ancak medyum olamazlar. Çünkü büyü konusunda bilgi sahibi olmak başkadır büyü yapmak ya da büyü bozmak çok farklıdır. Gizli ilimler öğrenme konusu genel açıdan ele alındığında havas ilimleri yani Kuran ve ayetler ışığında yapılabilinecek konularda belirli şartları taşıyan kimseler işlemler yapabilir ve bu ilimleri tahsil ederek icazet alabilirler. Fakat büyü konusunda doğuştan gelen işaretleri taşıyanlar bile her zaman gerekli icazetlere kavuşamayabilirler.

Gizli ilimler öğrenme yolunda her şey cesaret ve zeki olmak değildir. İnsana bahşedilmesi gerekir. Örneğin daha önce de belirttiğimiz gibi İbn Arabi büyük bir alim ve Kuran içinde gizli olan ilimlerde bir üstat olmasına rağmen devrinde ondan daha zeki alimler de muhakkak vardı ve onun ilgilendiği ilimler ile ilgilenseler de onun gibi olamadılar. Bu da bizim için açık bir örnektir ki gizli ilimler öğrenme içi bir çok sınavdan geçmek ve bir çok merhaleyi aşmak gerekmektedir. Gizli ilimler öğrenme için herkesin belirli başlı yeterliliği var gibi görünse de aslında bu da gizli bir ilimdir ve ancak bu konuda yaratıcı söz sahibidir. Gizli ilimler öğrenme yolculuğuma Medyum Behçet Hoca olarak devam etmekte olmam da hem kendim hem de ilim adına şunu göstermektedir ki; Gizli ilimler sonu olmayan bir karanlık kuyudur. Giren öğrendikçe aydınlanır. Aydınlanan sırrı kadar aydınlatır.

Gizli ilimler ve insan

Gizli ilimler ve insan ilişkisi ilk dönemden bu yana sürmektedir. İlk zamanlarda seçilmiş olan peygamberlere ve alimlere gizli ilimler bahsedilmişti. Hatta bir çok İslami kaynakta ve Kuran’da da örnekleri vardır ki bazı gizli ilimler bilen alimler dönemlerindeki peygamberlere de hocalık yapmışlardır. O halde gizli ilimlerin de değeri çok büyüktür. Yine Süleyman Peygamberin sarayındaki müneccimler  ve cinler de gizli ilimler konusunun ne kadar önemli olduğunu bizlere adeta açıkça anlatmaktadır. Gizli ilimler ve insan ilişkisi aslında bu kadar eski olmakla birlikte insandan daha önceki dönemlerde yaşayan kavimlerden de bizlere miras kalan konulardır. Gizli ilimler büyüyü de içine alan konulardan oluşmalarının yanı sıra kainatın bir dizi sırlarını da içermektedirler. Gizli ilimler ve insan ilişkisi ise işte tam da bu noktada devreye girmektedir.

Bu sırları çözmek isteyen insanlar gizli ilimler ve insan arasındaki bağı araştırmaktadırlar. Medyum Behçet Hoca olarak gizli ilimler ve insan ilişkisi konusunda büyü ilmi ile meşgul olmamamın yanında daha bir çok farklı konuyu da incelemeye devem etmekteyim. Çünkü bir ilim insanının başlıca görevi bilinmeyenleri bilmeye çalışmak ve açılamaz denen kapıları aralamaya çalışmaktır. Bu konuda gizli ilimler ve insan arasında bir bağ olduğu da açıktır. Medyumlar büyü işlemlerinde her ne kadar cinler ile ilgili konuları işleseler de aslında bilinen bir diğer gerçek de şudur ki insan cinlerden de çok daha üstündür. Bu sebeple de medyumlar gizli ilimler ve insan arasındaki bağın da kuvveti ile cinlere hükmedebilme kabiliyetini kazanmaktadır. Bir medyum gizli ilimler konusunda ne kadar derin ise cinlere hükmetme konusunda da o kadar ileri bir ilme sahiptir.

Yorum Yap

Yorum Yap