1. Anasayfa
 2. Büyüler

Kuran’da Büyü

Büyünün gücü ve yapabildikleri her daim merak konusu olmaktadır. Bizim coğrafyamızda ise medeniyetin temelleri inşa edildiğinden bu yana büyü gerçeği her daim varlığını göstermiştir. Bu yazımızda ise sizlere İslam ve büyü arasındaki bakış açısını anlatacağız. Kuran’da büyü hakkında merak edilen konulara açıklayıcı bilgiler sunacağız. Detaylara yazının devamında ulaşabilirsiniz…

Kuran’da Büyü

Kuran’da büyü meselesi Müslümanların ve bu coğrafyayı inceleyen araştırmacıların merak ettiği konuların başında gelmektedir. Aslında işin özü tüm kutsal dinlerde ve metinlerde büyüden bir şekilde bahsedilmektedir. Kuran dili de genel itibari ile açıklayıcı yönlendirici ve anlatıcı bir üsluptadır. Bu sebeple büyü hakkında bir çok meseleyi kıssalar ve kısa ayetlerle de anlatmaktadır. Özellikle cin ve büyü konusundaki ayetler çok şiddetli konulara değinmektedirler.

Fakat Medyum Behçet Hoca bu meseleleri incelerken konusunda uzman olan kimselerin sözlerini dikkate almayı önemsemenizi istiyor. Zira din alimleri bu konuda şiddetli iddialarda bulunsalar da Allah büyüyü Süleyman peygamber döneminde iki melekle o bölge insanlarına yolladığından ve onları bununla sınadığından ayetleri ile bahsetmektedir. Büyü hakkındaki bazı ayetler lanet içermekte bazıları da uyarılarda bulunmaktadır. Kuran’da büyü bunlara benzer bir çok konuyla ilişkili olarak anlatılmıştır. Fakat insanların bilmesi gereken bazı önemli konular da şunlardır.

 • Yapılan bir büyüyü bozmanın yolu onu benzer ritüeller ile bozmaktan geçmektedir.
 • Büyü normal insanlar için yasaklıdır yani bunu bozmak bu ilme sahip kimselerin işidir.
 • Yaratıcı insanları büyünün şerrinden ve güç deliliğinden korumak için uyarılarda bulunmaktadır.
 • Kuran büyü kitabı değil uyarıcı metinler içermektedir.
 • Kuran’da büyüden korunmak için verilen söylenen sureler ve ayetler büyü bozulunca korunmak içindir.

Kuran’da Büyü Var Mı?

Kuran’da büyü var mı sorusu doğal olarak bu konuda bilgisi olmayan kimselerin cevabını aradığı sorulardandır. Aslında Medyum Behçet Hoca’nın da bahsettiği üzere bu sorunun cevabı oldukça basittir. Kuran ilk suresinden beri büyü gerçeğine açıkça değinmekte ve bunu belli başlı konulara atıfta bulunarak yapmıştır. Özellikle firavunlar ve peygamberlerin hayatına değinilen bir çok ayette büyü gerçeği net şekilde ifade edilmektedir.

Bu çok büyük bir güçtür ve büyüler yapılırken cinlerden faydalanıldığı da açıktır. Kuran bir büyü kitabı değildir. Ancak şifa olarak da büyü yapılan kimselere ya da büyü bozulan kimselere okunması iyidir. İnsanoğlu büyü hususunda çok dikkatli olmalı ve asla hafife almalıdır. Fakat gerçekliği ve büyünün varlığı konusunda en büyük delillerin başında da Kuran gelmektedir. Kuran’da büyü var mı hususu ise bu açıkladıklarımıza göre incelenirse cevabını bulacaktır.

Kuran’da Büyü Bozan Ayetler

Kuran’da büyü bozan ayetler konusu çok önemlidir. Zira hangi büyü için hangi ayet sorusu akıllarda canlanacaktır. Çünkü yüzlerce farklı büyü uygulaması vardır. Bunların her birinin usulleri ve yöntemleri oldukça birbirinden farklıdır. Kuran ise bir şifa kitabıdır. Bu kitaptaki ayetler ilmi ledün ve ilmi havas yöntemleri ile bir çok farklı konu için kullanılmaktadır. Özellikle İbn-i Arabi gibi Endülüs te yetişmiş büyük alimlerin yazdıkları metinlerin dayanağı da Kuran’dır.

Kuran doğru medyumun elinde farklı büyüleri çözmede fayda sağlayabilir. Ya da özel bazı konularda bizlere haberler verebilir. Yine de her büyü bozma işlemi için kullanıldığı söylemek son dere yanlıştır. Kuran’da büyü bozan ayetler büyü yapılan kişiye göre farklık gösterebilir. Sanıldığının aksine de felak ve nas sureleri büyü bozmamakta ancak bu durumlarda şifa verebilmektedir. Bunların da ne şekilde uygulanacağı kesinlikle bu ilme sahip kişileri yapması gereken bir uygulamadır. Kuran’da ki bir ayeti üstün körü okumak üzerinizdeki büyüyü bozmayacaktır.

Banner Yazı Arası

Kuran’da Büyü Geçiyor Mu?

Kuran’da büyü geçiyor mu sorusu da meraklıların cevabını aradığı sorulardan birisi. Elbette ki Kuran bir çok konuda hayatın içinden çözümler sunan bir kitaptır. Döneminin bir çok konusuna açık ya da kapalı şekillerde cevaplar sunmuştur. Medyum Behçet Hoca özellikle kitapta bir çok farklı ayette büyüden bahsedildiğini dile getirmektedir. Çünkü günümüzde ne kadar gizli kalsa da eski dönemlerde büyü aleni bir silah olarak kullanılmıştır.

Kuran çok yönlü ve açıklayıcı bir kitap olarak bilinir. Bu ayetler şeytani yöntemlerle eşleri ayırma ve kara büyülerde değişik metotlarla aslından kopuk biçimlerde şifreli olarak kullanılır. Ancak bu Kuran büyü kitabı demek değildir. Kuran’da büyü geçiyor mu sorusuna verilecek cevap kısa ve nettir. Evet Kuran büyüyü kabul eder ve genel manada bahseder. Bu mesele ile ilgili olarak da kesinlikle iyi bir medyumla çalışılması lazımdır. Aksi halde Kuran ayetleri ya da başka metinlerle ortaya her çıkanın büyü yapması ya da bozması ne mümkündür ne de kolaydır.

Büyü Muska Nedir?

Büyü muska ilişkisi çok karıştırılmakta ve merak edilmektedir. İnsanlar muskanın ne olduğunu ve büyünün ne işe yaradığını araştırmakta ve net bir cevaba ulaşamamaktadır. Muska asli olarak himaye etme ve koruma amacıyla hazırlanan ayetleri içerebilir. Fakat yine muska çok tehlikeli ifritleri size musallat etmek amacıyla da hazırlanmış olabilir. Muskanın kullanıldığı bir çok yer vardır. Kimi zaman aşk büyüsü kimi zaman da bağlama büyüsü olabilir. Ancak şekil itibari ile genellikle üçgen bir muhafaza içine gizlenmiştir.

Medyum Behçet Hoca insanların büyü muska çeşitleri hakkında çok dikkatli olmalarını dile getirmektedir. Maalesef ki bazı din alimleri muska bulunca bunu insanlara yaktırmakta ya da akar suya attırmaktadır. Oysa ki çok büyük bir yanılgı olabilir ve insanların hayatlarının alt üst olmasına mal olabilir. Büyünün çok yönlü düşünülmesi gereklidir ve muska ya da başka formlarda yapılabileceği de asla akıldan çıkarılmamalıdır. Büyü ve muska ilişkisi hakkında şunları bilmekte fayda vardır.

 • Büyü yapımında sıklıkla muskalardan faydalanılır ve tılsım gibi vazife görürler.
 • Bir çok muska çeşidi tamamen kötülük etme amacıyla yapılmaktadır.
 • Evlerde ya da iş yerinde, arabanızda bulduğunuz muskalara kesinlikle zarar verilmemelidir.
 • Muska ve büyü konusunda danışılması gereken kişiler imamlar değil medyumlardır.
 • Büyülerle ilgili ve muskalar hakkında her okuduğunuz yazıya itibar edilmemeli ve bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Banner Yazı Sonu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir