1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Ledün İlmi Belirtileri

Ledün İlmi Belirtileri
Ledün İlmi Belirtileri

Ledün ilmi belirtileri kesin belirtiler göstermemekle birlikte olaylar hakkındaki gizli sırları ve hikmetlerin görülmesidir denilebilir. Ledün ilmi herkeste aynı belirtiyi göstermez ve derecelendirilmiştir. Ancak bu derecelendirme Allah tarafından yapılır.

Ledün ilminin verildiği kişiler genellikle peygamberler ve Allah dostlarıdır. Bu kişilerin gözlerinin önündeki perde kalkar ve olaylar hakkında asıl gerçeği görebilirler. Bu kişiler maneviyatı güçlü kimselerdir. Sürekli Allah’ı zikrederler.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu ilme herkes sahip olamaz. Yüksek inanç sahibi bireylere verilen bir ilimdir. Medyumlarda ledün ilmine sahip olabilen kimseler arasında yerini alabilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Medyum Behçet ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgi için görüşme sağlayabilirsiniz.

Ledün İlmi Belirtileri Nedir?

Ledün İlmi Belirtileri Nedir?
Ledün İlmi Belirtileri Nedir?

Ledün ilmi belirtileri nedir sorusu bunun ne olduğunu bilmeyenlerin duyduktan sonra araştırdıkları konular arasında yer alıyor. Ledün ilmi, Allah’ın seçilmiş kullarına verdiği olayların arka perdesinin görülebilmesi ilmidir.

Bu ilme çalışarak ya da öğrenerek erişilmez. Bunun için Tanrı’nın seçtiği kullar arasında olmanız gerekmektedir. Allah’ın kuluna verdiği bu yetenek kâinatın sırlarını ortaya çıkaracak bilgilere dayanmaktadır. Gayb ile ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlayabilmektedir.

Bu yeteneğe sahip kişi kendi yararına yeteneği kullanamaz ancak insanlığa fayda sağlamak için kullanabilir. Zaten bu yeteneğe sahip insanlar da kendi çıkarlarını düşünecek insanlar değillerdir. Ledün ilmi bilinmeyenlerden gelen, göz perdesinin aralanması ile gerçeği görebilme yeteneğidir.

Ledün İlminin Faydaları

Ledün İlminin Faydaları
Ledün İlminin Faydaları Nelerdir?

Ledün ilminin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kişisel çıkarlar gözetilmez.
  • Olayların arkasındaki sır perdesi aralanır.
  • İnsanların gerçeğe ulaşması sağlanır.
  • Kâinatın sırlarının çözülmesini sağlayabilir.
  • Gayb ile ilgili bilgi sahibi olunması sağlanabilir.
  • Tek bir kişiye değil tüm insanlığa faydası olur.

Yukarıdakiler gibi pek çok faydası bulunmaktadır. İlme sahip kişiler sıradan insanlar olmadığından sonuç olumlu olur. İlim sahibi kişi kendi çıkarları için bu ilmi kullanamaz. Bu ilim sayesinde ortaya çıkan gerçekler tüm insanlığa fayda sağlayacak bilgilerdir.

Bazen sıradan insan algıları ile kavrayamayacağımız durumlarda yanılma payı varken ledün ilmine sahip insanların durumu gözden geçirmesiyle asıl gerçeğe ulaşma imkânına sahip oluruz.

Ledün İlmi Kimlerde Var?

Ledün İlmi Kimlerde Var?
Ledün İlmi Kimlerde Var?

ledün ilmi kimlerde var, insanların bir diğer merak konusudur. Geçmişe baktığımızda bu ilmi bilen ya da yatkın olan isimlerden birisi Hz. Hızır’dır. Hz. Hızır bu ilmini kendisi için kullanmamıştır. Darda kalan, zor durumda olan insanların yararı için kullanmıştır. Bu insanlara gaybdan bilgi vererek sorunların çözülmesine olanak tanımıştır.

Hz. Hızır’ın dışında peygamberlerin de bu ilme yatkın oldukları bilinmektedir. Onlar Allah ile iletişimde olan kutsal insanlar olduklarından kaynaklı olarak bu ilme sahiptirler ve yine ilmi insanlık için kullanmışlardır.

Bunun yanında Hz. Hızır gibi Allah dostları da bu ilme sahip olan kimselerdir. Bu insanlar ilimleri ile insanlığa fayda sağlamaktadırlar.

Ledün İlmi Nasıl Öğrenilir?

Ledün ilmi nasıl öğrenilir araştırmasını insanlar ledün ilminin büyüleyici etkisini gördükten sonra yapmaktadırlar. Ancak ledün ilmi daha önce de bahsettiğimiz gibi öğrenilebilen bir ilim değildir. Bu ilmi bilenler Allah tarafından seçilmiş kullardır. Bundan dolayı bir öğrenme çeşidi bulunmamaktadır.

Ayrıca bu ilme herkesin sahip olması zarar oluşturacağından kendi çıkarlarını düşünmeyen Allah dostu insanlara verilmektedir. Ledün ilminin düzeyi derecelendirilmektedir. Yine bu da Allah tarafından yapılmaktadır.

Ledün ilmi hakkında bazı bilgiler: https://www.ilimvemedeniyet.com/ilmi-ledun-nedir.html

Ledün ilmine sahip bireyler insanlığa fayda sağlamak için bu ilmi kullanmaktadırlar. Kendi çıkarları için bu ilmi kullanmazlar. Zaten bu ilme sahip kimseler peygamberler ve Allah dostlarıdır. Bu kimseler seçilmiş olduklarından dolayı bu ilme sahiptirler.

Yorum Yap