1. Anasayfa
  2. Büyüler

Ledün İlmi Nedir?

Ledün İlmi Nedir?
Ledün İlmi Nedir?

Ledün ilmi nedir sorusu eski çağlardan beri sorulmakta olan bir sorudur. “Ledün” kelimesi, tasavvufi bir terim olup, “gizli” veya “sır” anlamına gelir.

Bu terim, Allah’ın insanlar arasında sadece seçtiği bazı kişilere verdiği özel bir ilim veya bilgiyi ifade eder. Bu ilim, normal insanların anlayamayacağı veya öğrenemeyeceği bir ilimdir ve Allah’ın lütfu ile seçilmiş kişilere verilir.

Bu ilim, insanların manevi gelişimlerine yardımcı olmak için kullanılabilir ve genellikle tasavvufi öğretilerde yer alır. Ledün ilmi ile ilgili daha fazla kaynak için medyum Behçet Hoca‘ya danışabilirsiniz.

Ledün İlmi Ne İşe Yarar?

Ledün ilmi ne işe yarar sorusuna cevap vermek zordur. Çünkü bu ilim bir sırdır ve yalnızca ilim sahibi bu ilmin sınırlarını bilebilir. “Ledün ilmi” olarak adlandırılan bu gizli ve yüksek bilgi, insanlar tarafından normal olarak algılanamayacak bilgileri ifade eder.

İslam tasavvufu geleneğinde, bu bilgilerin keşfedilmesi, Allah’a yakınlaşmaya ve manevi gelişime katkı sağlamaya yardımcı olabilir.

Ancak, bu terim aynı zamanda insanların normal dünyadaki olayları önceden tahmin etmek veya belirli sonuçları elde etmek için kullanabilecekleri bir araç olarak da yorumlanabilir.

Banner Yazı Arası

Bu yüzden, bazıları “ledün ilmini sadece manevi bir araç olarak kabul ederken, diğerleri bu bilginin dünyevi amaçlar için de kullanılabileceğine inanır.

Ledün ilminin gerçekliği veya doğruluğu kanıtlanmamış bir konudur ve bu konuda farklı düşünceler vardır. Bu nedenle, ledün ilmini kullanarak belirli sonuçlar elde etmek mümkün olsa da bunların güvenilirliği veya doğruluğu kesin olarak belirlenemeyebilir.

Hz. Hızır ve Ledün İlmi

Hz. Hızır ve Ledün ilmi birbiri ile bağlantılıdır, çünkü Hz. Hızır kendisine Ledün ilmi verilen bir kişidir. Hz. Hızır, İslam dininde önemli bir kişidir fakat Kuran’da adı geçen bir peygamber değildir. Ancak İslam geleneğinde, özellikle de tasavvuf literatüründe önemli bir yeri vardır.

Hz. Hızır, birçok İslam aliminin ve tasavvufçunun inancına göre, ölümsüz bir varlık ve Allah’ın özel kullarından biridir. İslam literatüründe, Hz. Musa ile karşılaşması anlatılan ve ona birçok sırrı öğreten kişi olarak bilinir. Bu nedenle, İslam inancında, Hz. Hızır bilgelik, öğreti ve manevi rehberlikle ilişkilendirilir.

İslam tasavvufu geleneğinde, Hz. Hızır aynı zamanda insanların manevi yolculuğunda önemli bir kişidir. Onun hikayeleri, manevi yolculukta karşılaşılan engelleri aşmak ve Allah’a yakınlaşmak için önemli birer rehber olarak görülür. Bu nedenle, İslam tasavvufunda, Hz. Hızır’a saygı ve sevgi gösterilir ve onun hatırasına birçok ritüel ve uygulama yapılır.

Hz Hızı Kıssası : https://ilkadimdergisi.net/arsiv/yazi/kapak-hz-musa-aleyhisselam-ve-hz-hizir-aleyhisselam-kissasi-3053

Hz. Zülkarneyn ve Ledün İlmi

Hz. Zülkarneyn ve ledün ilmi ele alındığında tıpkı Hz. Hızır gibi kendisine ilim verilenler arasında yer alır. Hz. Zülkarneyn, İslam dininde adı geçen bir peygamber veya kahramandır. Kuran-ı Kerim‘de onunla ilgili anlatılan kıssalar, pek çok yorumcu tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır.

Kuran’da Hz. Zülkarneyn’in  kıssası, onun güçlü bir lider ve Allah’ın izniyle büyük işler başaran bir insan olduğunu anlatır.

Hz. Zülkarneyn’in, doğu ve batıda bulunan toplumları adaletli bir şekilde yönettiği, büyük bir sur inşa ettiği ve Gog ve Magog yani Yecüc ve Mecüc adı verilen kabilelerin saldırılarından korunduğu belirtilir.

Ayrıca, birçok yorumcu, Hz. Zülkarneyn’in İskenderiye’nin kurucusu Büyük İskender olduğunu iddia etmiş olsa da bu bilginin altı boş kalmaktadır.

Hz. Zülkarneyn hikayesi, İslam literatüründe genellikle güçlü bir liderin adaletli yönetimi ve Allah’ın yardımıyla başarıya ulaşmanın örnekleri olarak yorumlanır.

Ayrıca, Hz. Zülkarneyn’in inşa ettiği sur, bazı yorumcular tarafından İslam dünyasının savunmasına işaret eder ve Yecüc ve Mecüc kabileleri ise dünya genelindeki kötülüğün sembolü olarak yorumlanır.

Banner Yazı Sonu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir