1. Ana Sayfa
  2. Medyum Behçet Kimdir?

Medyum Behçet Kimdir?


Medyum Behçet kimdir? İşte buna yanıt veriyoruz… Hayatın karanlık ve aydınlık yüzünün iç içe olduğu dünyamızda, bizlerin yaşam döngüsü de buna uyum sağlamıştır.

Bunca hengame ve buhranları, yıkımları ve psikolojik savaşları bir şekilde atlatmayı başaran insan ilk çağlardan beri bu zaferlerinde büyü ve büyücülerden de kuşkusuz yardım almıştır.

Zaman zaman insanlar gerçek bir büyücü yani medyum ile cinler tarafından ele geçirilen, kendini doğa üstü güçlerin esiri yapmış kişileri karıştırabilmektedirler.

Bu sonunda pek de beklenmeyen sonuçlar doğurabilse de metafizik dünyasında büyük ün sahibi medyum Behçet gibi alanında uzman hocalarımız sayesinde yanlış ağlılar yıkılmaya devam etmektedir.

Medyum Behçet’in Başarıları

Aile çok önemli bir kavramdır. Sizlerin de malumudur ki ailesinin elini omzunda hisseden bir kişi kendini her zaman güvende hissetmektedir. Değerli hocamız Medyum Behçet de şeceresi çok eski zamanlara dayanan bir ailenin mensubudur.

Bu aile yıllar öncesinde Endülüs Emevi Devleti zamanında, çağının zirvesi olan o devletin kütüphanelerinin emanetçisi olan büyük bir ailedir. Endülüs çağında her ne kadar Emevi devletinin mavali politikası daha az görülür olsa da bu aile de zaman zaman politik bazı çevrelerin hedefi oldular.

Endülüs düşmeden önce aile vasıfsız yöneticilerin halkın isyan etmesine neden olacağını biliyorlardı. Bu yüzden gerekli hazırlıkları yaptılar ve bir çok kadim yazıtla birlikte Endülüs’ün düşüşüyle birlikte Mısır’a geçmeyi uygun gördüler.

Böyle güçlü bir aile oldukları için her ne kadar zorluklar ile de karşılaşsalar her zaman bunu aştılar. Var oluşun ilk zamanlarında kendilerine emanet edilen büyüyü kuşaktan kuşağa aktarmayı başarmışlar ve günümüzde medyum Behçet hocamıza kadar ulaşmasını sağlamışlardır.

Öncelikle bilinmesi gereken ise bu ailenin medyum geleneklerine bağlılığının yanında cinci ve hokkabazlardan en büyük farkı ise bilim ve teknik alanında yakaladıkları başarılardır. Medyum Behçet

Hocamızın aile üyelerinin içinde bir çoğu dünyanın değişik ülkelerindeki teknik enstitülerde, bitki ve botanik bilimi ile ilgilenen büyük biyoloji laboratuarlarında çalışmaktadırlar. Bu mesele ailenin içindeki iş bölümünün en temel noktasıdır.

Bu sayede aile değişik bitki türlerinin büyüde kullanılması sonucu verebileceği etkiler, bunların damıtılması tada biyolojik farklılıklarının tespitinde kullanılabilecek gelişmiş aletler hakkında büyük çalışmalara da imza atmaktadır.

Behçet Hoca’nın Çalışmaları

Günümüzde insanlık tekrar yükselişe geçerek tekrardan ilim ve fende yüksek mesafe kat etmiştir. Ancak halen bilinmezler ve gizem dolu çözülemeyen olaylara karşı sessiz kalmayı tercih etmektedir.

Işık hızı ve ses hızı gibi kavramlar üzerine büyük çalışmalara ve deneylere de imza atan kuruluşlara özel şirketler de eklenerek bu gelişimi ivme kazanması sağlanmaktadır.

Ancak ne olursa olsun pek medya da ve halka açık kaynaklarda verilmese de bir çok alanlarda devlet düzeyinde ve özel sektör düzeyinde medyumlardan yardımlar alınmaktadır.

Bilindiği üzere Medyum Behçet Hocamız köklü bir medyum aileden gelmektedir. Medyum demek sadece saçma sapan karışımlar ve değişik şekiller ile yazıp çizerek büyü yapmak değildir. Büyü, bir formülü olan, insanlıktan daha eski lisanlar kullanılarak büyünün mührünün vurulması sonucu oluşan gizemli bir bilgeliktir.

Büyünün oluşmasında kullanılabilecek sayısız materyal olduğu gibi, kişiye ve olaya, hatta gezegenlerin, yıldızların durumuna göre de değişik şekilde hesaplamalar içermektedir. Yani akıl ve ilim işidir. Medyum Behçet Hocamız ise kendini bu konuda kanıtlamış bir medyumdur.

Medyum Behçet Hocamız bu güne kadar yaptığı her işlemi itina ile ilmek ilmek dokumuş, sonucu mutlak olacak işlemlere imza atmıştır. Hem cinler alemi, hem doğa üstü diğer güçler hem de farklı boyutlardaki varlıklar, Medyum Behçet Hocamızın karşısında adeta köle misali teslim olmaktan başka bir yol izleyememektedirler.

Büyünün teknik kısımlarında ailesi ile beraber yürüttüğü birçok bilimsel araştırma sayesinde geleneksel medyumluğu bir üst seviyeye taşımayı başarmıştır. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın değişik ülkelerinde bu alandaki birçok dostu tarafından saygıyla anılan bir isimdir.

Amerikalı ünlü medyum William Becker ile yıllar öncesine dayanan dostluğu bulunmaktadır. Yaptığı metafiziksel çalışmalar bir çok metafizik merkezinde tezlere bile konu olmuştur.

Bunların yanında yerel halkın da her türlü sorununu asla ayrım yapmaksızın kolayca çözen Medyum Behçet Hocamız her geçen gün insanların umudu olmaya devam etmektedir.

Medyum Behçet’in Sevilme Sebepleri

Değerli büyüğümüz Medyum Behçet, her ne kadar gizemli ve medyumluk geleneklerine, aile kurallarına uygun bir hayat yaşasa da bu insan ilişkileri konusunda engel teşkil etmemektedir.

Akademik yoğunlukta bir çevresi olan Medyum Behçet çok fazla kitap okuyan ve her türlü gelişmeyi yakından takip eden bir aydın kişiliğe sahiptir.

Fırsat buldukça köylere ve doğaya açılan değerli büyüğümüz Medyum Behçet, gittiği her yerde yerel halk tarafından tanınan ve el üstünde tutulan birisidir. Yıllardır isimlerinin verilmesini istemediği birçok kuruluşa maddi destekler sağlamaya devam etmektedir.

Özellikle her kesimden insanın katıldığı ve görev aldığı, herhangi bir dini yada siyasi oluşumun dışında kalan, en ufak bir menfaat gütmeyen insanların görev aldığı sosyal toplum kuruluşlarının kalkınmasına ve daha çok insana yardım edebilmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Özellikle kız çocuklarının eğitimine, köy okullarının kütüphane ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasına sürekli olarak isimsiz katkılar yapan hocamız insanoğlunun gelişimi ve kültürel yükselişin yeniden yakalanması için büyük çabalar sarf etmektedir.

Özellikle türlü kişilerden maddi manevi zarar gören bir çok insanın büyü ve benzeri konularda kesin ve net çözümleri ile yanında olmuş ve her zaman olmaya devam etmektedir. Büyü çok çetin bir ceviz gibi sapasağlam yapılmalıdır.

Aksi takdirde hem yapan hem yaptıran büyük zararlar görebilmektedir. Medyum Behçet Hocamız bu güne kadar kendisinden bu konuda yardım isteyen hiçbir vatandaşımızın yüzünü karartmamış ve onları mutlu edebilmeyi her seferinde başarmıştır.

Yıllarca bu sayede çok büyük ve farklı kültür basamaklarından sosyal bir çevre edinen Medyum Behçet hocamızın en büyük serveti onu her zaman seven ve destekleyen ailesi ve dostlarıdır.

Medyum Behçet ve Rüya Yorumları

Medyum Behçet Hocamızın rüya yorumları hakkında başarısı özellikle ülkemizde çok bilinmektedir. Rüya hakkında semavi kaynaklarda geçen bir çok delil bulunmaktadır. Rüya hakkında İslam Peygamberi Hz. Muhammed’ in de bir çok hadisi bulunmaktadır.

Bunlardan birisi de “müminin rüyası peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür” hadisi şerifidir. Buradan ve benzeri hadislerden de yola çıkarsak, İslam Peygamberinden sonraki dönem ahir zaman olarak bilindiği açıktır.

Ahir zaman da da yine Hz. Muhammed’in hadislerine göre insanların rüyaları yalandan arınmış ve gerçeğe çok yakın olarak vuku bulacaklardır.

Medyum Behçet Hocamız ilminin verdiği güç ile bir çok insanın rüyalarını doğru şekilde yorumlamış ve insanların alması gereken önlemler ve verilmesi gereken müjdeler hakkında bilgilendirmiştir. Rüyalar evren ve insan arasındaki telepatik bağın bir dışa vurumudur.

Bu bağ sayesinde insan uykusundayken değişik boyutlara gidip gelebildiğin farkında değildir. Ancak bu seyahatler esnasında bazen o anda olan kötü olayları yada gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olayları karmaşık ve kendine anlamsız gelecek şekillerde görmektedir. Buna tabiatın ve evrenin bir nevi koruma ve şifreleme yöntemi de diyebiliriz.

Bu gizemli şifreleme yöntemi her insana göre  farklılıklar da gösterebildiği gibi belli başlı kalıplara da hitap edebilmektedir. Bunun yanında yine rüya yorumu semavi kaynaklara göre de ilim ehli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Özellikle Yusuf Suresinde rüyanın hakikati hakkında çok önemli deliller vardır. Orada da firavunun gördüğü rüya şifreli olarak verilmiş ve rüya ilmine vakıf olan Yusuf peygamber tarafından doğru yorumlanmıştır. Medyum Behçet Hocamız da kadim aile kültürünün derin rüya yorumculuğu alanında eğitimlerini alarak  en zirve kişilerden birisi olmayı başarmıştır.

Kendine ulaşan ve rüya yorumlatmak isteyen herkesin rüyasını en doğru şekilde yorumlamakta ve insanlara bazen uyarı bazen de müjdelerde bulunarak düzeni korumaktadır.

Medyum Behçet’in Astroloji Başarıları

Bir medyum astroloji bilmek zorundadır. Yıldızları ve gezegenlerin hareketlerini iyi takip ederek doğru zaman grafiklerini çıkarabilmeli ve her işlemini bu takvimlere göre yapabilmelidir.

Değerli büyüğümüz Medyum Behçet Hocamızın başarısı da hem aileden gelen medyumluk kültürünün varisi olması ve medyumluğun gereği olan ilimlerdeki üstün başarılarına dayanmaktadır. Bu yüzden astroloji ve burçlar hakkında çok büyük tespitler yaparken, insanların burcuna göre etkisinde olduğu yıldızlarının da son durumlarını kişiye göre hesaplayarak yorumlayabilmektedir.

Burçlar da evrenimizin insan doğasıyla olan sırlı mazisindeki büyük bir antlaşmanın parçası gibi hareket etmektedirler. Çünkü yıldızlar ve gezegenler de insanlar gibi doğar ve ölürler. Yıllarca Astronomi biliminin elde tutulur verileri sayesinde bir çok hakikati gün yüzüne çıkması Astroloji biliminin de haklılığını gözler önüne sermeye devam etmektedir.

Sanıldığının aksine tarot ve benzeri uygulamalar sonucun kendisini asla etkilemezler. Onlar sadece bir araçtır ve ruhani bir hizmete aracılık yapmaktan başka faydaları da yoktur.

Bunun yanında bu bilimle uğraşan bir çok kişinin yanıldığı ve hatalı yorumlarıyla kısa süreli de olsa insanları ümit ve ya telaşa sevk ettiği de gözden kaçmayan bir gerçektir.

Bunun en büyük sebebi ise medyumluk geleneğinden gelmeyen bir çok kişinin işin teknik kısmında takılı kaldığı ve gizemli doğasına giremeyerek yüzeysel hesaplamalar yapmasından kaynaklanmaktadır. Medyum Behçet Hocamız ise Astroloji alanında yaptığı çalışmalar özellikle sosyete adı verilen cemiyette çok tanınmakta ve büyük talep görmektedir.