1. Anasayfa
  2. Dualar

Sevgiliyi Geri Getirme Duası

Sevgiliyi Geri Getirme Duası
Sevgiliyi Geri Getirme Duası

Sevgiliyi geri getirme duası, aşık olan kişilerce yapılan etkili bir duadır. Birçok kimse sevgilisinden ayrıldığı zaman, tekrar onunla olabilmenin yollarını arama yoluna koyulmaktadır. Bu gibi durumlarda, yaşanan bu sorunu çözmek için başvurulan ilk yol, sevgiliyi geri getirme duası olmaktadır.

Tesiri oldukça yüksek olan ve birçok kimse tarafından denenmiş bulunan bu dua, elde edilen başarılı sonuçlar itibariyle büyük bir önem arz etmektedir.

Sevgili ile ayrılma durumunun ortaya çıkardığı psikolojiyi doğru bir şekilde yönetme ve bu süre zarfında olumlu bir sonuç elde edebilme açısından Medyum Behçet önemli bir çözüm kaynağı olmaktadır. Bu anlamda sevgiliyi geri getirme duası, ayrılan sevgiliyi geri getirme konusunda oldukça tesirli olmakta ve ayrılan sevgilinin geri gelmesi mümkün olmaktadır.

Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nedir?

Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nedir?
Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nedir?

Sevgiliyi geri getirme duası nedir diye bakıldığında ayrılan sevgililerin tekrar bir araya getirilmesi konusunda etkin bir konumda yer alır.

Geri getirme duası, yüz yıllar boyunca insanlar arasında cereyan eden gönül ilişkilerinde terk edip giden kimselerin ardında gözü yaşlı bıraktıkları kimseler tarafından okunmaktadır. Bu şekilde derdine derman bulmak isteyen bu kimseler, sevgiliyi geri getirme duası ile bu emeline ulaşmak için büyük bir çaba sarf etmektedirler.

Bu çaba paralelinde sevgiliyi âşık etme duası okunarak giden sevgilinin ayrıldığı sevgilisine geri dönmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu denli önemli olan sevgiliyi geri getirme duası, manevi ritüellerin ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Banner Yazı Arası

Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır?

Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır?
Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır?

Sevgiliyi geri getirme duası nasıl yapılır bakıldığında dikkat edilmesi gerekenler vardır. Genel olarak çok büyük duygularla başlayan ikili ilişkilerde bazı zamanlar soğukluk evresi yaşanabilmektedir. İlişkilerde bu gibi soğuklukların yaşanması durumunda oldukça önemli hale gelen dualar vardır.  

Sevgiliyi geri getirme duasını yapacak kimsenin duaya başlamadan önce abdest alması gerekmektedir. Dileğinin gerçekleşmesini isteyen kimsenin el açıp Allah’a dua etmesi isabetli olmaktadır. Dua edecek kimsenin dua ettiğine ilişkin başka kimselere bilgi vermemesi yerinde bir karar olmaktadır.

Bu ve buna benzer özel durumlara dikkat edilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Duanın kabul edilmesi hususunda içten bir şekilde dua etmek önemli bir nokta olmakta ve tam bir teslimiyetle Allah’a sığınmak duanın kabulünü kolaylaştırmaktadır.

Sevgiliyi Geri Getirme Duasının Etkileri Nelerdir?

Sevgiliyi Geri Getirme Duasının Etkileri Nelerdir?
Sevgiliyi Geri Getirme Duasının Etkileri Nelerdir?

Sevgiliyi geri getirme duasının etkileri nelerdir bakıldığında bu duanın ilişkiler üzerindeki etkileri şu şekilde olmaktadır:

  • Bu dua, genellikle terk eden kişinin geri dönmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu dua ile terk eden kişi, geri dönmektedir.
  • Bu gaye için duada ayetler okunmakta ve bu sayede dua okumak o kimsenin imanını artmaktadır.
  • Dua her okunduğunda eşler arasındaki bağ daha güçlü hale gelmektedir.

Bu şekilde insan ve insan ilişkileri üzerinde olumlu etkileri olan sevgiliyi geri getirme duası, faziletinden faydalanılması gereken önemli dualar arasında yer almaktadır.

Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Okunur?

Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Okunur? 
Sevgiliyi Geri Getirme Duası Nasıl Okunur?

Sevgiliyi geri getirme duası nasıl okunur şeklinde araştırma yapan insanların bilmesi gerekenler vardır. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan dua, insan hayatında her daim var olmaya devam etmektedir. Terk eden sevgilinin geri gelmesi noktasında oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Sevgiliyi geri getirme duasının 7 gece okunması gerekmektedir.

Duayı okumaya genel olarak Cuma gecesi başlanması ve Perşembe gecesi bitirilmesi de uygun görülmektedir.

Dua okunurken dikkat edilmesi gereken asıl nokta, dua okunurken terk eden sevgilinin dönmesi halinde duanın yarıda kesilmeyip 7 gün okuma süresinin tamamlanması gerektiğidir. 7 gün boyunca dua okunduktan sonra dua edenin dileği henüz gerçekleşmemişse aceleci bir tavır sergilenmemesi gerekmektedir.

Banner Yazı Sonu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir