1. Anasayfa
 2. Büyüler

Tehlikeli Büyüler

Bazı büyülerin güçleri diğerlerinden farklıdır. Örneğin kara büyüler başta olmak üzere bir çok tehlikeli büyüler bulunmaktadır. Bu yazımızda Medyum Behçet Hoca sizler için merak edilen bu konuya açıklıklar getirdi. Detaylara yazının devamında ulaşabilirsiniz...

Tehlikeli Büyüler
Tehlikeli Büyüler

Tehlikeli büyüler, insan hayatında acı sonuçlara sebebiyet verecek kuvvettedirler. Bu tür büyüler genellikle kişinin tüm iradesini ele almaktadır. Aynı zamanda fiziki ve manevi acılara da sebep verebilecek güçtedirler. İnsanı mezara sokacak kadar tehlikeli büyüler bulunmaktadır. Ancak bu türde yapılan sihirlerin geneli yuva yıkmak ve maddi konular üzerine yapılmaktadır.

Medyum Behçet Hoca, özellikle bu tür büyüleri bozma konusunun da çok riskli olduğunun altını çizmektedir. Çünkü en küçük bir hata daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Tehlikeli büyüler adında da anlaşılacağı gibi yapması da zor büyülerdir. Bu tür işlemlerin işinin ehli olan medyumlar tarafından yapılması mecburidir. Aksi halde daha yaparken sorunlar başlayacaktır. Bundan dolayı şu maddelere önem vermek gerekir.

 • Tehlikeli büyülerde cinlerin en azılıları kullanılır.
 • Bu işlemlerde kullanılan maddeler bulunması zor ve tehlikelidirler.
 • İyi bir medyum usulüne uygun olarak çalışır ve danışanlar da buna uyum sağlamalıdır.
 • Medyumunuzun vereceği her talimat kesin uygulanmalıdır.
 • Bu tür büyülerde ehil olmayan kimseler hem kendilerine hem karşı tarafa büyük zarar verirler.

En Tehlikeli Büyü Çeşitleri

En tehlikeli büyü çeşitleri, adından malum olduğu üzere insan hayatında derin iz bırakacak kadar güçlü büyülerdir. Böyle büyüleri tek bir başlık altında toplamak mümkündür. Bu da herkesin bildiği üzere kara büyüler olarak adlandırılmıştır. Kara büyüler de kendi içinde bir çok çeşide ayrılmakta ve değişik uygulamalar ile yapılmaktadır.

Bir medyum en tehlikeli büyü çeşitleri olarak adlandırılan bu büyüleri ehil olmadığı sürece asla yapmayacaktır. Fakat bazı kimseler meraktan dolayı kendi başlarına yapmaya çalışabilirler. Bunun sonucunda da hiç olması istenmeyen sorunlar yaşanmakta ve büyük acılar çekilebilmektedir. Tüm bu sorunları yaşamamak adına gerçek medyumlar ile çalışılması gereklidir.

Kara Büyüler

Kara büyüler, en karanlık yöntemler kullanılarak yapılan büyülerdir. Bu işlemler değişik ülkelerde farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Ancak özü bakımından farklı değildirler. Bunları uygulayabilmek için tabii olarak ilmine hakim olunması lazımdır. Bu ilimler yıllar boyunca tecrübe ve eğitimle elde edilmektedir. Kara büyüler ile yapılacaklar insan aklının idrakinin çok üzerinde şeylerdir.

Bir kimsenin yuvasını dağıtmak kara büyüler ile mümkündür. İnsanların malını mülkünü kaybetmesi yine aynı yöntemler ile sağlanabilmektedir. Yine kara büyü ile kişinin eriyip bitmesi ve yataklara düşmesi de sağlanmaktadır. Hatta sonu ölüme giden hastalıklarla uğraşılması da bu büyüler sebebi ile olmaktadır. Tüm bunlardan kurtulmak için de büyüklerin bozulması gerekmektedir.

Banner Yazı Arası

Kara büyü işlemleri gelişi güzel yapılmadığı gibi kolayca da bozulmayacaktır. Fakat bazen belirli bir süre etkili olabileceği gibi bazen de bozulana kadar etkisini korumaktadır. Bu büyüler sadece yapılan kişiye değil ailesine ve yakınlarına da zarar verebilecek güçtedir. Bunu aşmak için de gerçek medyumlar ile çalışarak uygun işlemlerin yapılmasını sağlamak gerekmektedir.

Kara Büyü Çeşitleri

Kara büyü çeşitleri belirli bir rakamla ifade edilememektedir. Yani bu konuya kara büyünün amaçları yönünden yaklaşmak lazımdır. Örneğin papaz büyüleri de kara büyüler içinde yer alır. Böyle büyülerin isimleri ve yapılış yöntemleri değişiklik gösterebilir. Bu değişiklik kara büyünün amaçlarına ve sonuçlarına bir farklılık getirmeyecektir. Bundan dolayı da kara büyüleri sınıflandırmak pek de mantıklı değildir.

Kara büyü çeşitleri ne niyetle yapılmış olduğuna göre sınıflanabilir. Bunlar da ayırma büyüsü ya da evlilik büyüsü gibi farklı amaçlar ile ifade edilebilirler. Kara büyüde büyüyü yaptıran kişinin amaç ve niyeti de çok önemlidir. Bundan dolayı kara büyü çeşitleri incelenirken ne için yapıldığına dikkat edilmelidir.

Papaz Büyüsü

Papaz büyüsü, çok eski dönemlerden beri yapılan tehlikeli kara büyüler içinde yer alır. Bu büyüler papazlar tarafından değil medyumlar tarafından yapılmaktadır. Ancak papaz büyüsü denilmesinin sebebi ise eski bir süryani lehçesi ile yazılıyor oluşudur. Bu lehçe de eski dönemlerde papazların kullandığı bir dil olması sebebiyle papaz büyüsü ismini almıştır.

Papaz büyüsü evlilikleri bitirmek ya da birini kendine bağlamak için yapılabilir. Ayrıca cin musallatı ve akıl sağlığını bozmak için de bu büyülere başvurulduğu bilinmektedir. Özellikle Medyum Behçet Hoca insanların bu büyüye karşı çok dikkatli olması gerektiğini dile getirmektedir. Çünkü papaz büyüleri dolayısıyla kara büyüler insanı mezara sokacak kadar güçlüdürler.

Düşmandan İntikam Alma Büyüsü

Düşmandan intikam alma büyüsü, genellikle kendine kötülük eden kişilere gücü yetmeyenler tarafından istenmektedir. Bazen insanın gücü başına gelen belalardan kurtulmaya yetmemektedir. Ummadığınız bir kişi ya da kişiler size büyü yaptırmaktan tutun da maddi manevi zararlar verebilirler. Bunlardan kurtulabilmenin en önemli yollarından birisi de intikam büyüleridir.

Medyum Behçet Hoca, özellikle düşmandan intikam alma büyüsü konusunda çok düşünülmesi gerektiği belirtmektedir. Çünkü intikamın tadı sizi esir almamalıdır. Şiddeti ve düzeyi eşit olmalıdır ki daha sonrasında pişmanlığınız sizi esir almasın. Aksi halde vicdan muhasebesi ile baş başa kaldığınızda uykularınıza mal olacak kararlar doğru olmayacaktır.

Fakat yine de düşmanın önünü kesmek başka türlü mümkün olmadığında bu tür büyüler çok faydalı olacaktır. Düşmandan intikam alma büyüleri için doğru medyumla çalışılması gerekir. Büyülerin hangi kara büyü yöntemi ile yapıldığı da büyük önem arz edecektir. Bu büyüler ayrıca düşmanı elden ayaktan keseceği gibi akli olarak da onu kötülüklerden caydırmak için yapılabilir.

Eski Sevgiliden İntikam Alma Büyüsü

Eski sevgiliden intikam alma büyüsü, size büyük acılar çektirmiş olan eski eşiniz ya da sevgiliniz için yapılmaktadır. Bu büyünün yapılabilmesi için eskiden bir gönül başı olması büyük önem arz etmektedir. Özellikle büyüyü yaptıran kişinin daha önce büyük bir aşkla bağlı olması çok önemlidir. Bu sebeple büyü daha da etkili olacaktır.

Medyumlar, eski sevgiliden intikam alma büyüsü işlemlerini binlerce yıldır yapmaktadırlar. Bu büyüler en eski büyüler içinde yer almaktadır. Bundan dolayı da çok güçlü büyülerdir. Burada asıl kriter eski sevgiliden nasıl intikam alınacağıdır. Öyleyse denge çok önemlidir. Bu denge sağlandığı sürece büyünün etkisi de o derece güçlü olacaktır.

Düşmana Yapılacak Büyüler

Düşmana yapılacak büyüler, duruma göre farklılık göstermektedir. Yani bu tür büyülerde eşit oranda yaklaşmak daha büyük fayda sağlayacaktır. Fakat yine de tercih büyüyü yaptıracak olan kişiye bağlıdır. Medyum sizi bu konuda bilgilendirerek yapılması gerekenleri söylemektedir. Ardından da bakımlar yapılarak uygun büyü işleme konulabilecektir.

Medyum Behçet Hoca, düşmana yapılacak büyüler hakkında bir çok çalışma olduğunu söylemektedir. Çünkü her toplumda benzer düşmanlıklar ve sorunlar olmakta ve buna uygun büyü yapan medyumlar bulunmaktadır. Bu tür büyüler hem toplumsal olaylarda hem de bireysel olaylarda kullanılabilmektedir. Bundan dolayı da ne sebeple yapıldığı da önemlidir. Düşman için yapılacak büyüler hakkında şu bilgiler verilmektedir.

 • Düşmanı elden ayaktan kesmek bu tür büyüler ile mümkündür.
 • Düşmanın sizden korkmasını sağlamak için de bu büyü yapılabilir.
 • Ticari düşmanlıkların önüne geçme konusunda da bu büyüler uygulanabilmektedir.
 • Bu konuda uzman medyumlar ile çalışılması büyük önem taşımaktadır.
 • Düşmana yapılan her büyü için medyumunuzun size verdiği görevler tam manasıyla uygulanmalıdır.

Banner Yazı Sonu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir