İlginizi Çekebilir
Muska Bozma
  1. Ana Sayfa
  2. Büyü Bilgileri
  3. Vefk
Trendlerdeki Yazı

Vefk

Medyumlar hakkında yazılıp çizilen birçok yerli yersiz makaleler ve haberler bulunmaktadır. Buların en büyük sebebi ise insanların ilgisini çeken gizemli olayların her an olmaya devam etmesidir. Medyum Behçet Hoca, vefkler konusunda uzman kişidir.

vefk

Vefk nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı için bu yazıyı yayına aldık. Medyumlar ve büyü konuları ele alındığında ise insanların en çok araştırdıkları belli başlı uygulamalar göze çarpmaktadır. Bunların başında ise adından sıkça söz edilen ve bu konularda adına sık sık rastlayacağınız vefk işlemleri gelmektedir.

Medyum Behçet yıllardır uyguladığı vefk işlemleri sayesinde bir çok derde dava olmuştur. Bu başarının en büyük sebebi ise büyü ilmine ve karışık vefk işlemlerine olan büyük etkisidir. Medyum Behçet Hocamız vefk işlemleri hususunda bir otorite kabul edilmekte ve bu konuda bir çok seminerde ilgililere bilgiler vermektedir.

Vefkler nasıl yapılır?

Vefk işlemi hakkında bilinen kaynakları incelediğimizde en çok kabul gören işlemlerden olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebeplerinden birisi de semavi kaynaklarda da kabul görmesinden ötürüdür. Aslında bu konuda hiçbir dini kitapta net bir ifade yer almasa da bunun sebebi hakkında örnek vermek gerekirse, ayetlerin ve yaratıcının kutsal isimlerinin de bu işlemde kullanılması kanıt olarak görülebilir.

Esasen vefk işlemleri bilinen semavi kitaplardan daha eskidir. Kadim uygarlıklarda kahin ve büyücülerin de vefk yöntemlerini kullanarak yaptığı işlemlere ulaşmak mümkündür. Medyum Behçet Hocamız vefk hakkında medyumluk geleneğinin tüm sırlı bilgilerine sahiptir. Hocamızın deyimiyle vefk bir çeşit büyü ve gizemli hesaplamaların kullanıldığı önemli bir işlemdir. Akıl ve gizemin birlikte kullanılması sonucu oluşan bir hesaplama bütünüdür. İslam kaynaklarında ebcet hesabı da denilen ve birçok alanda hatta Kuranın şifrelerinin çözülebilmesi iddiasıyla da kullanılan hesaplama büyük din alimleri tarafından da tarih boyunca kullanılmıştır.

Medyum Behçet Hocamız kişilerin talepleri doğrultusunda aldığı bilgiler minvalinde hesaplamalar yaparak hazırladığı vefkleri büyük bir titizlik ile uygulamaya almaktadır. Kişiye ve duruma özel vefkler hazırladığı gibi genel istekleri de kapsayan daha karışık vefler de uygulamaktadır. Değerli hocamız değişik metafizik merkezlerinde de konunun araştırmacılarına vefk ilminin inceliklerini ve sırlarının sebeplerini de açıkladığı konuşmalar yapmaktadır.

Aşk vefki

Her birimizin hayatında bir dönem büyük fırtınalara sebep olan aşklar yaşanmıştır. Günümüzde iletişimin kuvvetlendiği ve medyanın gücü de hesaba katıldığında birçok gencimizin ve insanın da aşk yüzünden kendi canına kıydığı gibi üzücü haberler kulağımıza gelmeye devam etmektedir. Aslında psikolojik olarak da önemli vaka olan bu olaylar medyumlar yönünden de ilgi ve alakaya şayan olan durumlardandır. Medyum Behçet Hocamız yıllardan beridir birçok kişinin aşk acısına deva olmuş ve sayısız kişinin hayatını gül bahçesine döndürmeye ve birçok aileyi yıkılmaktan kurtarmaya devam etmektedir.

Aşk vefki olarak bilinen bu işlemler Medyum Behçet Hocamız tarafından itina ile yapılmaktadır. Bu vefk işlemi duruma göre esmalar ve ayetler, gizemli lisanlarda kullanılan sırlı kelimelerin ince hesaplar sonucunda karşılık gelen değerlerinin bulunmasıyla yapılmaktadır. Değerli büyüğümüzün yaptığı işlemlerde asla şaşma ve hata olmamaktadır. Bunun en büyük sebebi ise köklü bir medyum ailesinden gelerek gizemli sırların hepsine vakıf olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu işlemlerde teorik olarak verile bilgilerin ise doğruluğu çok önemlidir. Aşk vefkleri yanlış verilen bilgiler ve yanlış uygulamalar sebebiyle çoğu yetkin olmayan kimseler yüzünden kaosa dönüşebilmektedir.

Burada birkaç önemli husus göz önünde bulundurulmalıdır. Birincisi bu işlemler kesinlikle ehil bir medyum tarafından yapılmalıdır. Bu işlemin hedefine ulaşması için gereken bilgiler doğru şekilde verilmelidir. Bu işlem yapılırken kullanılacak yöntem medyum tarafından belirlenmelidir. Çünkü hassas bir durum olan vefk işlemlerinde kullanılan birçok materyal yapılacak olan kişilerin tüm özellikleri belirlenerek yapıldığı için her önemli veri göz önüne alınmalıdır. Medyum Behçet Hocamız bu konuda en saygın ve bilinen medyumların başında gelmekte ve bu sebeple her kesim tarafından tercih edilmektedir.

Vefk çeşitleri

Vefk işlemleri kullanıldıkları toplumun talep ve ihtiyaçlarına göre değişiklik sergilemektedir. Aslında her konuya ve ihtiyaca uygun vefk işlemi yapabilmek mümkün olmakla birlikte bunu yapan kişinin yetenekleri, zekası ve yetkinliği de en önemli etkendir. Yaptığı vefk uygulamalarının çeşitliliği ile kendinden sık sık bahsettiren değerli hocamız Medyum Behçet, yılların tecrübesi ve ilminin sırları ile kendini kanıtlamış birisidir.

Medyum Behçet’in uyguladığı vefk işlemlerine dünyadan ve bizim coğrafyamızdan örnekler vermek gerekirse bullardan bazıları şunlardır: Aşk vefkleri, bağlama vefkleri, evlilik vefkleri, kısmet açma vefkleri, cinler ve doğa üstü güçlerden korunmak adına vefkler, çocuklar için istenen koruma vefkleri, ev ve iş yerlerini korumak amaçlı istene vefkler, yangın ve boğulma korkusu için istenen vefkler, vesvese ve şeytanımsı fısıltıların yol açtığı korkulara karşı vefkler gibi sayısız vefk işlemini hocamız sorunsuz uygulamaktadır.

Önemli olan asıl husus her zaman için insanların bu işlemlerin gücünü asla hafife almaması ve kendi başlarına evlerinde yapmaya çalışmamalarıdır. Meraklı ve araştırmacı kimselerin çoğu yalan yanlış bilgiler ile sağdan soldan duyduğu işlemleri uygulamaya kalkarak büyük yanılgılara ve problemlere yol açmaktadırlar. Vefk işlemi özünde bir büyü çeşididir. Büyü genel bir ad olmakla birlikte kötü şöhreti yüzünden değişik formlara büründürülmektedir. Büyü her koşulda kötü değildir. Bazı dini yorumlamalar sebebiyle de korkulan bu işlemler asla kimsenin nefsani oyuncağı olamaz ve bu ilimler Medyum Behçet Hocamızın verdiği bilgilere göre insandan daha kadim toplumlardan bize kalan büyük bir mirastır.

Vefk yaptıranlar

Bir medyumun en mutlu olduğu an ise kendinden bir parça olarak gördüğü işlemlerinin insanlara verdiği huzurdur. Bu huzur kişilerin değerlerine ve inançlarına ters düşüyor gibi göründüğü durumlar olsa da doğanın en önemli kanunu olan denge unsuru tüm fikirlerin de üzerindedir. Medyum Behçet Hocamız yıllarca yaptığı sayısız vefk işleminin hayatlara nasıl dokunduğu konusunda sayısız teşekkürler ve minnet duygularına şahit olmaya devam etmektedir. Hayatın akışında döneme ve güce göre yön alan insanlar hep olacaklar ve medyumlar hakkında karalamalar da yapacaklardır. Bu insanlar materyal bir kafa ile hareket eden maddeciler oldukları için manevi ilimlerin kapısına çarptıkları gün elleri kolları bağlı şekilde dönüş yapmaktadırlar.

Medyum Behçet adeta bir baba ve kardeş şefkatiyle yaklaştığı her insanın kendi değer yargılarına saydı duymakta ve bireysel hiçbir isteklerinden ötürü onlara ayar vermeye çalışmamaktadır. Çünkü insanın doğası buna müsait değildir. İnsan hiçbir koşulda tek tip haline gelemeyecek kadar büyük bir özgürlüğün açlığıyla yanıp tutuşan bir varlıktır. Tüm bu gözlem ve bilgiler ile insanlara yaklaşan hocamız bu yüzden çok büyük saygı toplamaktadır. Kıymetlimize işlemler ve vefkler yaptıran insanlar adeta ondan kopamamakta ve bunları kendi kalplerinden geldiği için yapmaktadırlar.

Medyum Behçet Hocamız hayatı boyunca kimsenin boyunduruğuna girmemiş ve sadece kadim medyumluk geleneğinin usul ve esaslarına bağlı kalarak hareket etmiştir. Bir kapıya hizmet etmeyi seçmesinde hiçbir engel olmadığı halde o gücü her seviyeden insanın kalbini kazanarak elde etmeyi seçmiştir. Medyum Behçet Hocamızın insanlar tarafından en sevilen yönlerinden birisi de her kesimden insana insan olduğu için değer vermesidir. Bu minvalde bizlerin de defalarca şahit olduğu olayların başında hocamıza teşekkür adına atılan sayısız mesaj ve iyi dilekler bulunmaktadır.

Yorum Yap

Yorum Yap